moderaterna_riksdag
Olov Holst (M)Foto: Sigtuna kommun

God dialog räcker inte

Tyvärr uttalar sig Socialdemokraternas oppositionsråd ofta i frågor där det är uppenbart att hon inte är insatt, alternativt att hon medvetet glider på sanningen.

centrum_artikel

Axelsson har ingen aning om hur dialogen med Trafikverket sett ut de senaste fyra åren. Ändå uttalar hon sig om högt tonläge från kommunledningens sida. Hur kan hon veta det? Hon har inte varit med i ett enda möte där frågan diskuterats.

Jag och de ansvariga tjänstemännen lägger oproportionerligt mycket tid på att försöka få staten, via Trafikverket, och SL, via regionen, att öka sina investeringar och sin närvaro i kommunen. Inte minst gäller det Märsta stations utbyggnad till ett resecentrum.

De senaste åren har ett mycket omfattande arbete genomförts där såväl kommunen som Trafikverket lagt stora resurser på att utveckla Märsta station och området runt stationen. Tvärt emot oppositionsrådets ogrundade uttalande om högt tonläge, har diskussionerna varit konstruktiva och lett till att konkreta förslag på ett resecentrum finns framtagna. Det är därför högst förvånande och en stor besvikelse att Trafikverket, trots allt arbete som både de och kommunen lagt ner, väljer att inte ta med Märsta station i sitt förslag till nationell plan.

Att Axelsson nu försöker lägga skulden på Moderaterna i Sigtuna för att den socialdemokratiska regeringen drog undan finansieringen för Märsta station första gången 2017 och att nu Trafikverket väljer att inte ens ha med det i sitt förslag till regeringen, är naturligtvis både genomskinligt och pinsamt.

Om bara god dialog hade räckt för att nå fram, och Socialdemokraterna säger sig ensamma stå för denna goda dialog, är det ju märkligt att de under sina 15 år vid makten inte lyckades få till stånd en enda investering vid Märsta station.

I väntan på att regeringen ska ta sitt förnuft till fånga, ser Moderaterna och kommunledningen tillsammans med Region Stockholm i alla fall till att bygga om pendeltågsdelen.

Vi jobbar stenhårt med att få de helt nödvändiga investeringar som krävs för att Sigtuna kommuns pendlare ska kunna få det resecentrum som Moderaterna föreslagit i de två senaste valen. Man kunde ju önska att Marie Axelsson gjorde detsamma.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

centrum_helsida2020
handbollsskola

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

connys_helsida
defacto_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

mod_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

happyhomes_sommar2020
2020_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
connys
moderat_outsider
nrh
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider