moderaterna_panorama
Olov Holst (M)Foto: Sigtuna kommun

God dialog räcker inte

Tyvärr uttalar sig Socialdemokraternas oppositionsråd ofta i frågor där det är uppenbart att hon inte är insatt, alternativt att hon medvetet glider på sanningen.

Axelsson har ingen aning om hur dialogen med Trafikverket sett ut de senaste fyra åren. Ändå uttalar hon sig om högt tonläge från kommunledningens sida. Hur kan hon veta det? Hon har inte varit med i ett enda möte där frågan diskuterats.

Jag och de ansvariga tjänstemännen lägger oproportionerligt mycket tid på att försöka få staten, via Trafikverket, och SL, via regionen, att öka sina investeringar och sin närvaro i kommunen. Inte minst gäller det Märsta stations utbyggnad till ett resecentrum.

De senaste åren har ett mycket omfattande arbete genomförts där såväl kommunen som Trafikverket lagt stora resurser på att utveckla Märsta station och området runt stationen. Tvärt emot oppositionsrådets ogrundade uttalande om högt tonläge, har diskussionerna varit konstruktiva och lett till att konkreta förslag på ett resecentrum finns framtagna. Det är därför högst förvånande och en stor besvikelse att Trafikverket, trots allt arbete som både de och kommunen lagt ner, väljer att inte ta med Märsta station i sitt förslag till nationell plan.

Att Axelsson nu försöker lägga skulden på Moderaterna i Sigtuna för att den socialdemokratiska regeringen drog undan finansieringen för Märsta station första gången 2017 och att nu Trafikverket väljer att inte ens ha med det i sitt förslag till regeringen, är naturligtvis både genomskinligt och pinsamt.

Om bara god dialog hade räckt för att nå fram, och Socialdemokraterna säger sig ensamma stå för denna goda dialog, är det ju märkligt att de under sina 15 år vid makten inte lyckades få till stånd en enda investering vid Märsta station.

I väntan på att regeringen ska ta sitt förnuft till fånga, ser Moderaterna och kommunledningen tillsammans med Region Stockholm i alla fall till att bygga om pendeltågsdelen.

Vi jobbar stenhårt med att få de helt nödvändiga investeringar som krävs för att Sigtuna kommuns pendlare ska kunna få det resecentrum som Moderaterna föreslagit i de två senaste valen. Man kunde ju önska att Marie Axelsson gjorde detsamma.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
centrum_sommar2022_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

defacto_helsida
2020_helsida
marinan_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

ewas_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

connys_helsida
mp_helsida_april

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

liber_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_outsider2022
marina_outsider
ewas_outsider
nrh
swedol_outsider
moderat_outsider
mp_outsider2022
connys