moderater_pan_sommar

Fyra av tio avlidna saknar stödinsatser

Fyra av tio som avlidit med covid-19 har inte haft varken hemtjänst eller bott på särskilt boende, vilket är en ökning bland den kategorin de senaste månaderna.

Under stora delar av pandemin har det konstant varit två av tre avlidna bland kommuninvånarna som haft antingen hemtjänst eller bott på särskilt boende. Nu börjar dessa siffror minska en aning, särskilt boende är kvar kring 34 procent av de avlidna medan hemtjänst minskar kraftigt med uppemot 8-9 procentenheter till 24 procent av de avlidna. Personer som avlidit som varken haft hemtjänst eller särskilt boende uppgår nu till 41 procent. Totalt i kommunen har 111 avlidit med covid-19.

Under den så kallade tredje vågen har således avlidna med covid-19 varit helt utan så kallade insatser utan bor i eget boende. Dock visar Socialstyrelsens siffror att större delen av de som avlidit med covid-19 haft minst två underliggande sjukdomar samt att ålder är en faktor.

 

connys_helsida
kso_helsida
helsida_sfs
centrum_sommar2022_helsida
pantamera_avc_helsida
defacto_helsida
mp_helsida_april

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
connys
moderat_outsider
kso-duell_out
mp_outsider2022
swedol_outsider
pantamera_out
sfs_out
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider