defacto_pan

Fullmäktige oense om P-yta i Valsta

Fullmäktige blev en relativt odramatisk historia, mest debatt uppstod gällande parkeringsytan i Valsta.

Fullmäktige var eniga om de flesta beslut i samband med fullmäktige. Mark såldes i Arlandastad och Valsta centrum likaså. Mest debatt uppstod i samband ärendet av Valsta Centrum, Moderaterna ville få in ett tilläggsyrkande om att området kring Valsta centrum inte är färdigt som kommunledningen anser samt om köparen är medveten om att det pågår en detaljplaneändring för att det tillfälliga bygglovet för Valsta Vedugn ska bli ett permanent sådan. Olov Holst ansåg att parkeringsytan var viktig för affären och att köparen borde informeras om det. Holst fick dock inget svar från Ibrahim Khalifa (S):
– Det är trist, ansåg Khalifa. Man inte peta i detaljerna, det ska tjänstemännen sköta…Jag anser att oppositionen vill skapa konflikt och bråk.

Efter votering så antogs försäljningen men utan tilläggsyrkandet från Holst, röstsiffrorna blev 27-24 för majoriteten. Ett annat ärende gällde höjningen av arvoden för SigtunaHems presidium. Kristdemokraterna var kritiska till detta och i en reservation menade man att S och M gör upp om arvoden. I detta fall kommer ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande att dubblera sina arvoden:
– Jag kan förstå om ordföranden får mer i arvode men jag kan inte se att det finns underlag att höja arvodet för övriga, det måste finnas underlag på att alla får ökad arbetsbelastning, sa Karsten Bjärbo i talarstolen.

Ibrahim Khalifa poängterade att det var ett lagarbete bakom arbetet i SigtunaHem och att det kommer krävas att alla i presidiet arbetar lika hårt för att komma tillrätta med SigtunaHems problem.

sigtunavatten_standard
sbrf_helsida
logistik_sigtuna
ica_valsta_choklad
defacto_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

fme_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sommar

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

happyhomes_2019

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

colorama_april2

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

defacto_outsider
fme_outsider
colorama_april
nrh
sportfiske_sommar
sbrf_outsider
connys