defacto_pan2020

Fullmäktige oense om P-yta i Valsta

Fullmäktige blev en relativt odramatisk historia, mest debatt uppstod gällande parkeringsytan i Valsta.

centrum_artikel

Fullmäktige var eniga om de flesta beslut i samband med fullmäktige. Mark såldes i Arlandastad och Valsta centrum likaså. Mest debatt uppstod i samband ärendet av Valsta Centrum, Moderaterna ville få in ett tilläggsyrkande om att området kring Valsta centrum inte är färdigt som kommunledningen anser samt om köparen är medveten om att det pågår en detaljplaneändring för att det tillfälliga bygglovet för Valsta Vedugn ska bli ett permanent sådan. Olov Holst ansåg att parkeringsytan var viktig för affären och att köparen borde informeras om det. Holst fick dock inget svar från Ibrahim Khalifa (S):
– Det är trist, ansåg Khalifa. Man inte peta i detaljerna, det ska tjänstemännen sköta…Jag anser att oppositionen vill skapa konflikt och bråk.

Efter votering så antogs försäljningen men utan tilläggsyrkandet från Holst, röstsiffrorna blev 27-24 för majoriteten. Ett annat ärende gällde höjningen av arvoden för SigtunaHems presidium. Kristdemokraterna var kritiska till detta och i en reservation menade man att S och M gör upp om arvoden. I detta fall kommer ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande att dubblera sina arvoden:
– Jag kan förstå om ordföranden får mer i arvode men jag kan inte se att det finns underlag att höja arvodet för övriga, det måste finnas underlag på att alla får ökad arbetsbelastning, sa Karsten Bjärbo i talarstolen.

Ibrahim Khalifa poängterade att det var ett lagarbete bakom arbetet i SigtunaHem och att det kommer krävas att alla i presidiet arbetar lika hårt för att komma tillrätta med SigtunaHems problem.

studeravidare_helsida
kcbygg_helsida
speedy_helsida
connys_helsida
marina_helsida

Humlegården läggs ner

Nyheter Humlegården i centrala Sigtuna avvecklas av ägaren Valjeviken: - Anledningen är ett bristande intresse att utnyttja de kompetenser som finns på Humlegården samt att funktionshinderrörelsens organisationer inte nått fram med budskapet om behovet av en inneliggande specialiserad rehabilitering till regionerna, skriver Valjeviken i ett pressmeddelande.

sommarlov_helsida
studenten2020_helsida

Ordförandebeslut om försörjningsstöd tas om

Politik Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får bakläxa av Förvaltningsrätten för att han inte hanterade frågan gällande att inte betala försörjningsstöd till personer som vistas illegalt i landet på rätt sätt.

defacto_helsida
coronapandemin

Fem nya dödsfall i kommunen

Nyheter Kommunen har drabbats av fem nya dödsfall i covid-19 under förra veckan: - Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd, säger smittskyddsläkaren Per Follin.

studeravidare_outsider
marina_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
studenten2020_outsider
speedy_outsider
nrh
swedol_outsider
sommarlov_outsider
kcbygg_outsider