bostadsformedling
Foto: Arkivbild/Daniel Iskander

Fristen: Fyra månader att ordna bostad åt nyanlända

Regeringen höll på onsdagen en presskonferens med anledning av kommunernas mottagande av nyanlända. Nu får kommunerna fyra månader på sig att ordna bostad åt nyanlända som anvisats.

centrum_artikel

märsta.nu har under några veckor rapporterat om de nyanlända som kommunen anvisats. En del kommuner har öppet deklarerat att de inte kan ordna bostäder åt sin kvot. Sigtuna kommun har sagt att man ska ta sin del. Med anledning av kritiken som regeringen har fått kring bosättningslagen höll Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister, en presskonferens. Budskapet från henne var att bosättningslagen gäller, men kommunerna får fyra månader på sig istället för två att ordna bostad åt de anvisade nyanlända.
– Det är oacceptabelt om några kommuner väljer att överlåta sin del av ansvaret på andra kommuner, sa Johansson.

Ylva Johansson poängterade att lagen ska tillämpas på alla kommuner utan undantag.
– Regeringen är beredd att vidta de åtgärder som krävs för att lagen ska följas, till exempel sanktioner. Regeringen kommer ha en fortsatt nära dialog med kommunsektorn för att underlätta bostadsförsörjningen, fortsätter Johansson.

Dock kommer prognosen för 2017 att sänkas och det pågår en omräkning av talen för mottagningsbehovet 2017. Samtidigt ska Migrationsverket avveckla en del asylboenden. Kommuner som fått nyanlända som bosatt sig på egen hand i kommunen ska avlastas.

Värmebölja drar in

Nyheter En ordentlig veckolång värmebölja drar in över kommunen och temperaturer över 25 grader väntas varje dag.

connys_helsida
defacto_helsida
happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
sigtunahem_sokbostad
2020_helsida
brobygget_helsida_valsta
brobygget_midgard_helsida
studeravidare_helsida
helsida_sommarlov
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_vatten_outsider
outsider_sommarlov
centrum_sommar_out
studeravidare_outsider
nrh