stationshusen
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Förstärkning på Framtidens skolbibliotek och källkritik

Den 6 januari 2021 kunde vi i USA se de yttersta konsekvenserna vad omfattande spridning av falska nyheter och bristande källkritik kan få genom stormning av Kapitolium.

centrum_artikel

Under mer än fyra år har den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump spridit konspirationsteorier och falska nyheter, som efter hans valförlust i november 2020 intensifierades. Man kan se detta som en attack mot demokratin, som även är satt under press hos oss i Sverige och i andra länder. Det beror bland annat på desinformation och propaganda, våldsbejakande extremism, hot mot journalister och politiker samt lägre valdeltagande. Vi måste ta detta på allvar och även rusta oss här i Sverige och engagera oss ännu mer för demokratin i vårt land och här i Sigtuna kommun.

Inom ramen för vår lokala plan kring Framtidens skolbibliotek har verksamheten kring skolbiblioteken tidigare förstärkts och vi gör nu ytterligare satsningar 2021 på 1 miljon kronor. Det är väl investerade pengar eftersom vi vet att språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Här spelar skolbiblioteken en stor roll för våra elever – både när det gäller att stärka elevernas läsförmåga, som vi vet höjer kunskapsresultaten, och kompetenser i medie-och informationskunnighet. Allt detta behövs för att våra elever ska kunna lyckas i skolan, bli mer bildade och vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället.

Dessvärre ser vi att läsintresset är betydligt lägre i Sverige än i övriga EU/OECD-länder och jag anser att vi behöver stå på barrikaderna när det gäller dessa frågor. Goda vanor börjar tidigt och därför arbetar även våra förskolor mer med språkutveckling, läsmiljöer och läsningens betydelse. I grundskolan kommer våra skolor bland annat att belysa, knyta ihop och skapa medvetenhet kring olika läsaktiviteter.

Ett särskilt fokus ska ligga på medie- och informationskunnighet och då i synnerhet källkritiska förhållningssätt. Vi har nu sett de yttersta konsekvenserna av när falska nyheter och konspirationsteorier sprids och där sanningen är beroende på hur personer känner, inte objektiva fakta och siffror. Därför är vår satsning på Framtidens skolbibliotek oerhört viktig och något som vi även framöver ska fortsätta utveckla och förstärka.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
ridskola2020_helsida

Tre till sex böcker – i veckan

Insändare Genom ett antal utspel hävdar Sigtunavänstern (S och V) att kommunledningen lägger ner Valsta bibliotek. Vänstern häver till och med ur sig att ”Biblioteksdöden kommer till Valsta”. Det är fel, det är faktaresistenta uttalanden och visar på ett häpnadsväckande försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

Rädda biblioteket i Valsta

Insändare Den moderatledda kommunledningen har tagit ett beslut om att slänga ut böckerna från biblioteket i Valsta. Detta är något vi vill protestera starkt mot. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek. Med många vackra ord beskrivs hur man vill utveckla biblioteket men i själva verket handlar det om en nedläggning.

meko_helsida
connys_helsida

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

happyhomes_sommar2020

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

defacto_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

centrum_helsida2020
2020_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

meko_outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
nrh