halloween_centrum
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Förstärkning på Framtidens skolbibliotek och källkritik

Den 6 januari 2021 kunde vi i USA se de yttersta konsekvenserna vad omfattande spridning av falska nyheter och bristande källkritik kan få genom stormning av Kapitolium.

centrum_artikel

Under mer än fyra år har den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump spridit konspirationsteorier och falska nyheter, som efter hans valförlust i november 2020 intensifierades. Man kan se detta som en attack mot demokratin, som även är satt under press hos oss i Sverige och i andra länder. Det beror bland annat på desinformation och propaganda, våldsbejakande extremism, hot mot journalister och politiker samt lägre valdeltagande. Vi måste ta detta på allvar och även rusta oss här i Sverige och engagera oss ännu mer för demokratin i vårt land och här i Sigtuna kommun.

Inom ramen för vår lokala plan kring Framtidens skolbibliotek har verksamheten kring skolbiblioteken tidigare förstärkts och vi gör nu ytterligare satsningar 2021 på 1 miljon kronor. Det är väl investerade pengar eftersom vi vet att språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Här spelar skolbiblioteken en stor roll för våra elever – både när det gäller att stärka elevernas läsförmåga, som vi vet höjer kunskapsresultaten, och kompetenser i medie-och informationskunnighet. Allt detta behövs för att våra elever ska kunna lyckas i skolan, bli mer bildade och vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället.

Dessvärre ser vi att läsintresset är betydligt lägre i Sverige än i övriga EU/OECD-länder och jag anser att vi behöver stå på barrikaderna när det gäller dessa frågor. Goda vanor börjar tidigt och därför arbetar även våra förskolor mer med språkutveckling, läsmiljöer och läsningens betydelse. I grundskolan kommer våra skolor bland annat att belysa, knyta ihop och skapa medvetenhet kring olika läsaktiviteter.

Ett särskilt fokus ska ligga på medie- och informationskunnighet och då i synnerhet källkritiska förhållningssätt. Vi har nu sett de yttersta konsekvenserna av när falska nyheter och konspirationsteorier sprids och där sanningen är beroende på hur personer känner, inte objektiva fakta och siffror. Därför är vår satsning på Framtidens skolbibliotek oerhört viktig och något som vi även framöver ska fortsätta utveckla och förstärka.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
happyhomes_sommar2020

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

connys_helsida
2020_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

mp_host_helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

defacto_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

helsida_var2021

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

dack-helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

bostad_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

centrum_helsida2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
nrh
mp-outsider
connys
sigtuna_vatten_outsider
bostad_outsider
dack-outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider