event_panorama
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Förstärkning på Framtidens skolbibliotek och källkritik

Den 6 januari 2021 kunde vi i USA se de yttersta konsekvenserna vad omfattande spridning av falska nyheter och bristande källkritik kan få genom stormning av Kapitolium.

Under mer än fyra år har den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump spridit konspirationsteorier och falska nyheter, som efter hans valförlust i november 2020 intensifierades. Man kan se detta som en attack mot demokratin, som även är satt under press hos oss i Sverige och i andra länder. Det beror bland annat på desinformation och propaganda, våldsbejakande extremism, hot mot journalister och politiker samt lägre valdeltagande. Vi måste ta detta på allvar och även rusta oss här i Sverige och engagera oss ännu mer för demokratin i vårt land och här i Sigtuna kommun.

Inom ramen för vår lokala plan kring Framtidens skolbibliotek har verksamheten kring skolbiblioteken tidigare förstärkts och vi gör nu ytterligare satsningar 2021 på 1 miljon kronor. Det är väl investerade pengar eftersom vi vet att språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Här spelar skolbiblioteken en stor roll för våra elever – både när det gäller att stärka elevernas läsförmåga, som vi vet höjer kunskapsresultaten, och kompetenser i medie-och informationskunnighet. Allt detta behövs för att våra elever ska kunna lyckas i skolan, bli mer bildade och vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället.

Dessvärre ser vi att läsintresset är betydligt lägre i Sverige än i övriga EU/OECD-länder och jag anser att vi behöver stå på barrikaderna när det gäller dessa frågor. Goda vanor börjar tidigt och därför arbetar även våra förskolor mer med språkutveckling, läsmiljöer och läsningens betydelse. I grundskolan kommer våra skolor bland annat att belysa, knyta ihop och skapa medvetenhet kring olika läsaktiviteter.

Ett särskilt fokus ska ligga på medie- och informationskunnighet och då i synnerhet källkritiska förhållningssätt. Vi har nu sett de yttersta konsekvenserna av när falska nyheter och konspirationsteorier sprids och där sanningen är beroende på hur personer känner, inte objektiva fakta och siffror. Därför är vår satsning på Framtidens skolbibliotek oerhört viktig och något som vi även framöver ska fortsätta utveckla och förstärka.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
pantamera_avc_helsida
valet2022

slutreplik M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Insändare Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

Hemtjänsten inte fossilfri

Insändare Hemtjänstens bilar rullar i hela kommunen alla dagar under året. De utgör en betydande andel av kommunens fordonsflotta. För Miljöpartiet är det självklart att dessa bilar ska uppfylla kommunens miljöstandard.

connys_helsida
valet2022

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Insändare Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

defacto_helsida
ewas_helsida
helsida_sfs

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Insändare Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

centrum_sommar2022_helsida
mp_helsida_april

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

social_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
moderat_outsider
mp_outsider2022
swedol_outsider
connys
outsider_social
pantamera_out
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
sfs_out
event_outsider
ewas_outsider