moderater_pan_sommar
Den som missar ett vårdbesök kommer debiteras med 500 kronor enligt ett förslagFoto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Förslag: Uteblivet vårdbesök debiteras med 400 kronor

Den som missar en bokad vårdtid kan få betala 400 kronor enligt ett förslag från Region Stockholm.

centrum_artikel

Den som missar en vårdtid utan giltigt skäl ska betala 400 kronor enligt ett förslag från hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Avgiften kommer att tas ut i både öppenvården och för panerade operationer på sjukhus.
– Avsikten är ju inte att få in pengar, avsikten är att ge patienten vård. Därför är det också viktigt att fortsätta arbeta med sms-påminnelser till besök, motiverande samtal inför operationer och att bygga förtroende hos patienterna inför besök de kan vara oroliga för, säger Björn Eriksson vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Även missade besök hos husläkare, vårdcentraler, specialister med mera debiteras. Avbokning hos dessa sa ske senast 24 timmar innan besöket. Först ska Hälso- och sjukvårdsnämnden ta ställning till förslaget och därefter ska det upp till beslut i regionfullmäktige i mars.

Bakgrunden är att inställda besök i sjukvården kostar vårdgivare över 500 miljoner kronor per år, förra året gjorde ca 22 miljoner besök hos vårdgivare i regionen. En liten andel ställdes in för att patienter inte dök upp eller avbokade för sent. Andelen inställda besök ökar också enligt Region Stockholm.

mp_host_helsida
centrum_helsida2020
helsida_var2021
vaccin
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
dack-helsida
2020_helsida
bostad_helsida
defacto_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp-outsider
nrh
centrum_sommar_out
connys
ridskola_2020_outsider
bostad_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
dack-outsider
vaccin-outsider