defacto_pan2020
Den som missar ett vårdbesök kommer debiteras med 500 kronor enligt ett förslagFoto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Förslag: Uteblivet vårdbesök debiteras med 400 kronor

Den som missar en bokad vårdtid kan få betala 400 kronor enligt ett förslag från Region Stockholm.

Den som missar en vårdtid utan giltigt skäl ska betala 400 kronor enligt ett förslag från hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Avgiften kommer att tas ut i både öppenvården och för panerade operationer på sjukhus.
– Avsikten är ju inte att få in pengar, avsikten är att ge patienten vård. Därför är det också viktigt att fortsätta arbeta med sms-påminnelser till besök, motiverande samtal inför operationer och att bygga förtroende hos patienterna inför besök de kan vara oroliga för, säger Björn Eriksson vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Även missade besök hos husläkare, vårdcentraler, specialister med mera debiteras. Avbokning hos dessa sa ske senast 24 timmar innan besöket. Först ska Hälso- och sjukvårdsnämnden ta ställning till förslaget och därefter ska det upp till beslut i regionfullmäktige i mars.

Bakgrunden är att inställda besök i sjukvården kostar vårdgivare över 500 miljoner kronor per år, förra året gjorde ca 22 miljoner besök hos vårdgivare i regionen. En liten andel ställdes in för att patienter inte dök upp eller avbokade för sent. Andelen inställda besök ökar också enligt Region Stockholm.

2020_helsida
boisigtuna
connys_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
festspec_host2020_helsida
defacto_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

festspec_host2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider