centrum_panorama2020

Förslag om Seniorernas hus i Sigtuna

Nyligen kunde märsta.nu rapportera om kritik mot att det inte uppförs ett Seniorernas hus i Märsta. Nu vill även en sigtunabo att det uppförs ett sådant i det nedlagda postkontoret på Nässelvägen. Sigtunabon har lämnat in ett medborgarförslag till fullmäktige om saken.

De äldre i kommunen vill se Seniorernas hus i både Märsta och Sigtuna. Nyligen rapporterade märsta.nu om kritik mot kommunledningen för att det Seniorernas hus skalats av från sin ursprungliga tanke för sex år sedan. I ett medborgarförslag som lämnats in av en sigtunabo föreslås att gamla postlokalen på Nässelvägen blir ett Seniorernas hus där en kommunanställd tillhandahålls. Enligt förslagsskrivaren ska huset vara en träffpunkt för pensionärer. En hearing i Gröna Ladan med lokpolitiker har också bokats in i september där de ska berätta om vad de vill göra för de äldre i staden.

centrum_helsida2020
connys_helsida
teatergrillen_helsida
oppethus_helsida
defacto_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

happyhomes_50
oppethus_outsider
connys
teatergrillen_outsider
nrh