januari

Förslag om Seniorernas hus i Sigtuna

Nyligen kunde märsta.nu rapportera om kritik mot att det inte uppförs ett Seniorernas hus i Märsta. Nu vill även en sigtunabo att det uppförs ett sådant i det nedlagda postkontoret på Nässelvägen. Sigtunabon har lämnat in ett medborgarförslag till fullmäktige om saken.

centrum_artikel

De äldre i kommunen vill se Seniorernas hus i både Märsta och Sigtuna. Nyligen rapporterade märsta.nu om kritik mot kommunledningen för att det Seniorernas hus skalats av från sin ursprungliga tanke för sex år sedan. I ett medborgarförslag som lämnats in av en sigtunabo föreslås att gamla postlokalen på Nässelvägen blir ett Seniorernas hus där en kommunanställd tillhandahålls. Enligt förslagsskrivaren ska huset vara en träffpunkt för pensionärer. En hearing i Gröna Ladan med lokpolitiker har också bokats in i september där de ska berätta om vad de vill göra för de äldre i staden.

speedy_vinter_helsida

Lurigt med snö på isarna

Notiser Många mindre sjöar runt om i kommunen och länet har fått is, en del kommuninvånare har även varit ute på Mälaren i Garnsviken. Men säkerställ att det är tjockt nog för promenad eller aktivitet varnar Issäkerhetsrådet.

happyhomes_sommar2020
ridskola2020_helsida
defacto_helsida
januari_helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida
2020_helsida
prima_helsida
meko_helsida
coronapandemin

Minskning av covidfall på sjukhus

Notiser Regionen noterar en minskning av antalet covidsmittade i Stockholm: - Det är fortsatt många patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård. Den minskning vi nu ser går sakta och vår förhoppning är att den ska fortsätta nedåt, men vi är förberedda på att sjukvårdsbehovet återigen kan öka, kommenterar hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

meko_outsider
sigtuna_vatten_outsider
moderat_outsider_jan
prima_outsider
swedol_outsider
speedy_vinter2020_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
nrh
centrum_sommar_out