moderat_sommar

Förslag om Seniorernas hus i Sigtuna

Nyligen kunde märsta.nu rapportera om kritik mot att det inte uppförs ett Seniorernas hus i Märsta. Nu vill även en sigtunabo att det uppförs ett sådant i det nedlagda postkontoret på Nässelvägen. Sigtunabon har lämnat in ett medborgarförslag till fullmäktige om saken.

centrum_artikel

De äldre i kommunen vill se Seniorernas hus i både Märsta och Sigtuna. Nyligen rapporterade märsta.nu om kritik mot kommunledningen för att det Seniorernas hus skalats av från sin ursprungliga tanke för sex år sedan. I ett medborgarförslag som lämnats in av en sigtunabo föreslås att gamla postlokalen på Nässelvägen blir ett Seniorernas hus där en kommunanställd tillhandahålls. Enligt förslagsskrivaren ska huset vara en träffpunkt för pensionärer. En hearing i Gröna Ladan med lokpolitiker har också bokats in i september där de ska berätta om vad de vill göra för de äldre i staden.

landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_helsida_valsta
marina_helsida
defacto_helsida
sommar_sigtuna2020
studeravidare_helsida
centrum_helsida2020
2020_helsida
connys_helsida
speedy_helsida
spedition_sigtuna
brobygget_midgard_helsida
kaa_outsider
centrum_sommar_out
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
marina_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_outsider
brobygget_midgard_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider