moderat_sommar
Pendlarparkeringen i MärstaFoto: MMS-Bild

Förslag om att införa avgift på pendlarparkeringarna

Sigtuna kommun utreder om det ska införas parkeringsavgift på pendlarparkeringarna i Märsta och Rosersberg.

centrum_artikel

En utredning kring pendlarparkeringarnas användning har mynnat ut i att 50 procent av de bilar som parkerar i Märsta bor i kommunen och utom kollektivtrafiknära, det vill säga det kan inte ta sig till Märsta station med god kollektivtrafikförbindelse. Av den resterade andelen så är 25 procent av pendlarna sådana som skulle kunna åka buss, gå eller cykla till stationen, 25 procent bor inte ens i kommunen.

För att underlätta för andelen som är i behov av pendlarparkering så föreslår Stadsbyggnadskontoret att kommunen inför en avgift på all parkering. Det tror man skulle få bort den fjärdedelen som inte bor i kommunen samt en stor del av bilarna där förarna egentligen skulle kunna åka buss till stationen istället för at köra bil.

Avgiften kommer att vara 20 kr/per 12 timmar enligt förslaget och 30 kr/12 timmar på Västra bangatan. Samma avgift kommer att införas även i Rosersberg. Totalt har kommunen 660 parkeringsplatser och för att kunna införa avgifter behöver man säga upp ett avtal med SL och även förändra marken till kvartersmark istället för åkermark. Det kan dröja uppemot ett år innan förslaget träder i kraft. Än så länge är ärendet på utredningsstadiet och inget som politikerna fattat beslut om.

brobygget_midgard_helsida
centrum_helsida2020
sommar_sigtuna2020
speedy_helsida
studeravidare_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
2020_helsida
kaa_sigtuna_helsida
connys_helsida
marina_helsida
spedition_sigtuna
landsbygd_sigtuna_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_outsider_valsta
speedy_outsider
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_out
marina_outsider
nrh
studeravidare_outsider
kaa_outsider