bostadsformedling
Foto: Sigtuna kommun

Företagen nöjda med kommunens myndighetsutövning

De flesta av Sigtuna kommuns företagare än nöjda med den kommunala myndighetsutövningen.

centrum_artikel

2019 års NKI (Nöjd Kund Index) visar att de flesta av företagen i Sigtuna kommun är nöjda med den kommunala myndighetsutövningen uppger kommunen på sin hemsida. NKI blev 71 av 100.

Kommunernas service i myndighetsärenden mäts av Stockholm Business Alliance varje år. Företag som kontaktats är sådana som haft ärenden inom områden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, serveringstillstånd. Högsta NKI får området Livsmedelskontroll med 85.
– Jag vill tacka alla företag för att de tagit sig tid att fylla i enkäterna, det gör att vi lättare kan förbättra vår service till företag i kommunen. Under 2020 har vi startat ett lågsiktigt, kommunövergripande arbete att förbättra servicen och jag hoppas att företagen kommer uppleva en förbättrad service kommande år, säger Mathias Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun till kommunens hemsida.

Minst nöjda var företagen med bygglov medan serveringstillstånd hade för få svar för att redovisas. Miljö- och hälsoskydd fick 68. Totalt sett minskar dock kommunens NK från 72 till 71. Markupplåtelse ökar kraftigt från 58 till 71.

defacto_helsida
sigtunahem_sokbostad
helsida_sommarlov
happyhomes_sommar2020
brobygget_midgard_helsida
connys_helsida
brobygget_helsida_valsta
2020_helsida
studeravidare_helsida
centrum_helsida2020
studeravidare_outsider
brobygget_outsider_valsta
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_midgard_outsider
outsider_sommarlov
nrh