moderaterna_panorama
David Lundqvist och Lars Wedén.Foto: Insändarbild

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Branschorganisationen ACI Europa trodde sommaren 2020 att det dröjer till 2024 innan flygtrafiken är tillbaka på 2019 års nivåer. Transportstyrelsen gjorde i oktober 2020 en prognos där man förutspår att antalet passagerare 2026 kommer att vara ca 10 procent lägre än 2019.

I en nyligen publicerad rapport från Eurocontrol (som styr delar av Europas luftrum) sägs att flygtrafiken i Europa kanske inte återhämtat sig till 2019 års nivå före 2029, om någonsin.

Pressmeddelanden från flygbolag och researrangörer och har på senare tid blivit till media-inslag med rubriker om hur stort efterfrågan ökar på flygresor nu sommaren 2021. Men längst ner i artiklarna eller i faktarutor kommer ändå verkligheten fram: passagerarantalet är 60-70 procent lägre nu i sommar än motsvarande tid 2019.
Vi som skriver det här tror att prognosen i Eurocontrols rapport är den mest realistiska, dvs att flygtrafiken i Europa kanske inte återhämtat sig till 2019 års nivå före 2029, om någonsin. Särskilt tror vi på ”om någonsin”.

Affärs- och tjänsteresandet har visat sig kunna minska, digitala möten kan ersätta många fysiska. Privatresandet hade börjat gå ner före pandemin, och pandemins följdverkningar kommer att bli kvar länge. När flyget så småningom belastas med rimliga bränsle-/klimatkostnader och blir dyrare, kommer det att hålla tillbaka flygresandet. Dessutom: nödvändigheten av att minska den privata CO2-”produktionen” kommer i klimatuppvärmningens spår att stå allt klarare för folk. Och då kommer de att på ett övervägt sätt dra ner på det som är umbärligast – sina CO2-tunga nöjesresor med flyg.

Europols prognos och resonemanget närmast ovan stärker ytterligare argumenten för att koncentrera Stockholmsregionens kommersiella flygtrafik till en flygplats i stället för att fortsätta med två. Swedavia har bett regeringen om att få lägga ner sin verksamhet på Bromma. Saken utreds och ska redovisas senast den 31 augusti.
Vi hoppas att regeringen, trots förutsägbart politiskt motstånd, fortsätter processen med att lägga ner den kommersiella flygverksamheten på Bromma. Dessutom: Arlanda behöver den injektion en Bromma-avveckling skulle innebära.

  • Lars Wedén, oberoende liberal debattör, Sigtuna
  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta
mp_helsida_april

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

2020_helsida
defacto_helsida
centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

ewas_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

connys_helsida
marinan_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

liber_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
swedol_outsider
moderat_outsider
connys
nrh
marina_outsider
ewas_outsider
mp_outsider2022
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider