moderaterna_riksdag
David Lundqvist och Lars Wedén.Foto: Insändarbild

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

centrum_artikel

Branschorganisationen ACI Europa trodde sommaren 2020 att det dröjer till 2024 innan flygtrafiken är tillbaka på 2019 års nivåer. Transportstyrelsen gjorde i oktober 2020 en prognos där man förutspår att antalet passagerare 2026 kommer att vara ca 10 procent lägre än 2019.

I en nyligen publicerad rapport från Eurocontrol (som styr delar av Europas luftrum) sägs att flygtrafiken i Europa kanske inte återhämtat sig till 2019 års nivå före 2029, om någonsin.

Pressmeddelanden från flygbolag och researrangörer och har på senare tid blivit till media-inslag med rubriker om hur stort efterfrågan ökar på flygresor nu sommaren 2021. Men längst ner i artiklarna eller i faktarutor kommer ändå verkligheten fram: passagerarantalet är 60-70 procent lägre nu i sommar än motsvarande tid 2019.
Vi som skriver det här tror att prognosen i Eurocontrols rapport är den mest realistiska, dvs att flygtrafiken i Europa kanske inte återhämtat sig till 2019 års nivå före 2029, om någonsin. Särskilt tror vi på ”om någonsin”.

Affärs- och tjänsteresandet har visat sig kunna minska, digitala möten kan ersätta många fysiska. Privatresandet hade börjat gå ner före pandemin, och pandemins följdverkningar kommer att bli kvar länge. När flyget så småningom belastas med rimliga bränsle-/klimatkostnader och blir dyrare, kommer det att hålla tillbaka flygresandet. Dessutom: nödvändigheten av att minska den privata CO2-”produktionen” kommer i klimatuppvärmningens spår att stå allt klarare för folk. Och då kommer de att på ett övervägt sätt dra ner på det som är umbärligast – sina CO2-tunga nöjesresor med flyg.

Europols prognos och resonemanget närmast ovan stärker ytterligare argumenten för att koncentrera Stockholmsregionens kommersiella flygtrafik till en flygplats i stället för att fortsätta med två. Swedavia har bett regeringen om att få lägga ner sin verksamhet på Bromma. Saken utreds och ska redovisas senast den 31 augusti.
Vi hoppas att regeringen, trots förutsägbart politiskt motstånd, fortsätter processen med att lägga ner den kommersiella flygverksamheten på Bromma. Dessutom: Arlanda behöver den injektion en Bromma-avveckling skulle innebära.

  • Lars Wedén, oberoende liberal debattör, Sigtuna
  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

connys_helsida
defacto_helsida

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

mod_helsida
handbollsskola
2020_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

happyhomes_sommar2020

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

centrum_helsida2020

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
nrh
connys
ridskola_2020_outsider
moderat_outsider
centrum_sommar_out