center_pan21
David Lundqvist och Lars Wedén.Foto: Insändarbild

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Branschorganisationen ACI Europa trodde sommaren 2020 att det dröjer till 2024 innan flygtrafiken är tillbaka på 2019 års nivåer. Transportstyrelsen gjorde i oktober 2020 en prognos där man förutspår att antalet passagerare 2026 kommer att vara ca 10 procent lägre än 2019.

I en nyligen publicerad rapport från Eurocontrol (som styr delar av Europas luftrum) sägs att flygtrafiken i Europa kanske inte återhämtat sig till 2019 års nivå före 2029, om någonsin.

Pressmeddelanden från flygbolag och researrangörer och har på senare tid blivit till media-inslag med rubriker om hur stort efterfrågan ökar på flygresor nu sommaren 2021. Men längst ner i artiklarna eller i faktarutor kommer ändå verkligheten fram: passagerarantalet är 60-70 procent lägre nu i sommar än motsvarande tid 2019.
Vi som skriver det här tror att prognosen i Eurocontrols rapport är den mest realistiska, dvs att flygtrafiken i Europa kanske inte återhämtat sig till 2019 års nivå före 2029, om någonsin. Särskilt tror vi på ”om någonsin”.

Affärs- och tjänsteresandet har visat sig kunna minska, digitala möten kan ersätta många fysiska. Privatresandet hade börjat gå ner före pandemin, och pandemins följdverkningar kommer att bli kvar länge. När flyget så småningom belastas med rimliga bränsle-/klimatkostnader och blir dyrare, kommer det att hålla tillbaka flygresandet. Dessutom: nödvändigheten av att minska den privata CO2-”produktionen” kommer i klimatuppvärmningens spår att stå allt klarare för folk. Och då kommer de att på ett övervägt sätt dra ner på det som är umbärligast – sina CO2-tunga nöjesresor med flyg.

Europols prognos och resonemanget närmast ovan stärker ytterligare argumenten för att koncentrera Stockholmsregionens kommersiella flygtrafik till en flygplats i stället för att fortsätta med två. Swedavia har bett regeringen om att få lägga ner sin verksamhet på Bromma. Saken utreds och ska redovisas senast den 31 augusti.
Vi hoppas att regeringen, trots förutsägbart politiskt motstånd, fortsätter processen med att lägga ner den kommersiella flygverksamheten på Bromma. Dessutom: Arlanda behöver den injektion en Bromma-avveckling skulle innebära.

  • Lars Wedén, oberoende liberal debattör, Sigtuna
  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta
2020_helsida
andersojag

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

connys_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

eldsjal-helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

centrum_helsida2020
bostad_helsida
happyhomes_sommar2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

helsida_var2021
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

defacto_helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

mp_host_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
nrh
eldsjal-outsider
bostad_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
andersojag_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
mp-outsider