moderat_sommar
Foto: Genrebild/Swedavia

Flygbranschen vill se besked om Arlandas framtid

Transportföretagen anser att regeringen behöver lämna besked om Arlandas framtid annars kan de bli en negativ påverkan på tillgängligheten i både Stockholm och runt om i landet.

centrum_artikel

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Fredrik Kämpfe, vd för Transportföretagen, Flygbranschen, att regeringen måste ge besked om hur Arlandas framtid ser ut.
– Regeringens brist på besked om Arlanda flygplats framtid riskerar därför att ha en negativ påverkan på tillgängligheten såväl i Stockholm som runt om i landet, skriver han.

Så sent som 2017 lämnade dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) besked om att Arlanda skulle bli Nordens ledande flygplats. Ett Arlandaråd etablerades med representanter från både politik, bransch och näringsliv. Efter två år har rådet avvecklats utan något löfte om när slutrapporten om Arlandas långsiktiga utveckling kan presenteras enligt Fredrik Kämpfe. Han menar även på att Arlanda halkat efter de nordiska huvudstadsflygplatserna eftersom det saknas besked om morgondagens trafik.

Bristen på besked påverkar flygbolagens framtida planering, kommunens bostadsbyggande samt diverse andra infrastruktursatsningar till och från Arlanda.
– Frågan om Arlanda kan naturligtvis inte ses i ett isolerat perspektiv. Debatten handlar inte primärt om antalet landningsbanor utan om att regeringen måste säkerställa att Stockholmsregionen och hela landet har tillräcklig framtida flygplatskapacitet.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln.

helsida_sommarlov
sigtunahem_sokbostad
studeravidare_helsida
brobygget_helsida_valsta
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
brobygget_midgard_helsida
2020_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida
brobygget_midgard_outsider
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
outsider_sommarlov
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out