stationshusen
Foto: Jamshid Jamshidi

Fler tar studenten från Arlandagymnasiet

Andelen elever som tog studenten från Arlandagymnasiet ökar jämfört med för tre år sedan.

centrum_artikel
Fler tar studenten från Arlandagymnasiet, både totalt sett och i de studieförberedande programmet. Samtidigt väljer även fler att studera på skolan. Mer än 7 av 10 som startar sin utbildning i yrkesförberedande program går klart sin utbildning vilket är en ökning med femton procent. På högskoleförberedande program är det nästan 8 av 10 som fullföljer sin utbildning.
– Våra lärare och heltidsmentorer har arbetat fokuserat med vår tydliga gemensamma lektionsstruktur Arlandalektionen och med aktiv stöttning och uppföljning av varje elev. Utvecklingen visar att vi är på rätt, säger verksamhetschefen Erik Ryding i ett pressmeddelande.
Bland satsningarna som ger resultat är att det införts heltidsmentorer, det vill säga personal med fokus på att enbart coacha eleverna i deras studier. Tillsammans med lärarna ser mentorerna till att eleverna får stöttning utifrån sina behov. Skolledare följer även upp elevernas studieresultat och kan uppmärksamma eventuella utmaningar. Arlandalektionen som införts har också gett effekt, den innebär att lektionsstrukturen är likadan oavsett vem som håller i den eller vilket ämne det är. Detta för att eleverna ska känna till förläningar och regler.
defacto_helsida
connys_helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
coronakrisen

Nio av tio resenärer nu borta

Nyheter Nio av tio resenärer på Arlanda har försvunnit under ett år med pandemin: - Den svagare utvecklingen för flygresandet i inledningen av året består under februari, då resenärsminskningen ligger kvar på cirka 90 procent, säger Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

meko_helsida
ridskola2020_helsida
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
connys
speedy_vinter2020_outsider
moderaterna_sigtuna
meko_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider