moderater_pan_sommar
Foto: Sigtuna kommun

Fler ska gå klart gymnasiet

För att minska risk för unga att hamna i kriminalitet och utanförskap kommer kommunen satsa på att fler ska slutföra gymnasieutbildningen.

Insatserna för ungdomar utan gymnasieplats ökar. Kommunen ska identifiera, större och motivera ungdomar i gymnasieåldern att slutföra sina program med godkända betyg redan innan de avbryter skolgången. Målet är att så många som möjligt ska ha en gymnasieutbildning när de går in i vuxenlivet.
– En gymnasieexamen är viktig för att etablera sig på arbetsmarknaden och minskar risken för utanförskap. Uppdraget att minska avbrott och få fler att återvända till studier är därför mycket viktigt. Genom våra satsningar inom arbetsmarknadspaketet har vi utökat och förstärkt insatserna för att fler invånare ska slutföra en utbildning, säger Mattias Askerson (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Kommunen har ett ansvar enligt lag att ta reda på vad alla ungdomar upp till 20 år som inte går på gymnasiet gör. Redan idag finns stöd till ungdomar utan gymnasieplats men detta utökas i och med ett nytt beslut i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Gymnasiet är dock frivilligt så fokus är att motivera och förklara konsekvenser av att inte ha gymnasieexamen när man ska gå vidare till jobb eller studier.
– Vi involverar oss tidigt genom att ta kontakt med skolor, vårdnadshavare och ungdomarna själva och följa upp varje elevs förutsättningar att klara skolan. Om det behövs, rekommenderar vi skolan att anpassa skolgången. Det är mycket bättre och enklare för eleven att göra klart en pågående utbildning än att ta igen den i efterhand, uppger Emma Kapusta Rönnberg, chef för Sigtuna kompetenscenter.

Konkret handlar det om att fler studie- och yrkesvägledare anställts som ska ta kontakt med ungdomar. Man kommer även ha kontakt med skolor och kommunicera med vårdnadshavare. En avslutad gymnasieutbildning är en viktig faktor till etablering i samhället enligt en Skolverket rapport som nämnden haft med i beslutsunderlaget i detta ärende.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

ewas_helsida
defacto_helsida
social_helsida
helsida_sfs
mp_helsida_april
centrum_sommar2022_helsida

Brand på Broholmen

Blåljus Det brinner på Broholmen i Sigtuna och brandkåren är på plats med sin brandbåt för att släcka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

event_outsider
ridskola_2020_outsider
outsider_social
swedol_outsider
mp_outsider2022
ewas_outsider
sfs_out
nrh
moderat_outsider
centrum_sommar_outsider2022
connys
pantamera_out