sommar
Foto: Daniel Iskander/Genrebild

Fler pappor tar ut föräldrapenning

Föräldraledigheten bland papporna i Sigtuna kommun gick upp det senaste året visar färska siffror från Försäkringskassan.

27,8 procent av papporna i kommunen har det senaste året tagit ut föräldraledighet visar siffror från Försäkringskassan, det är fortfarande en av de lägsta siffrorna i länet. Sigtuna har under flera års tid legat i botten när det gäller pappor som tar ut föräldraledighet. Bara i Södertälje och Salem är det färre pappor procentuellt sett som plockat ut ledighet.

Men siffrorna går upp i Sigtuna kommun, förra året var det 25,3 procent, det är en uppgång med 2,5 procent. Överlag ökar länets samtliga kommuner förutom Salem som backar med 1,5 procent. Vaxholm och Ekerö har den högsta siffran där var tredje pappa tar ut ledighet. Länssnittet är 30,7 procent och rikssnittet 29,3, en ökning med 1,6 procent.

happyhomes_2019
sbrf_helsida
sommar_centrum
defacto_helsida
logistik_sigtuna

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

fme_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sigtunavatten_standard

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

ica_valsta_choklad

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sommar

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

defacto_outsider
sportfiske_sommar
fme_outsider
nrh
sbrf_outsider
colorama_april
connys