defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Fler nöjda med hemtjänsten

Allt fler är nöjda med hemtjänsten i kommunen: - Det är glädjande att hemtjänsten uppvisar stora framsteg. Förvaltningen har gjort ett gediget arbete och nu ser vi de positiva resultaten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden.

Enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun så är allt fler nöjda med hemtjänsten, en ökning med åtta procent på bara ett år. Det visar en rikstäckande undersökning som Socialstyrelsen gjort.
– Det är glädjande att hemtjänsten uppvisar stora framsteg. Förvaltningen har gjort ett gediget arbete och nu ser vi de positiva resultaten. Vi får hoppas att vi snart ser samma utveckling på de särskilda boendena och att Sigtuna kommun kan bli en av de tryggaste och bästa i landet, säger Karsten Bjärbo, ordförande Äldre- och omsorgsnämnden (KD).

Infört ny arbetsmodell
Sigtuna kommun har de senaste åren lagt stora resurser på kompetensutveckling, bland annat har en ny arbetsmodell införts gällande utbildningar och lärande samtal där medarbetare delar kunskaper med varandra. Kristina Holmberg, förvaltningschef i äldreomsorgsförvaltningen, anser att det är en anledning till det förbättrade resultatet.
– Hemtjänsten har varit först ut i denna satsning, som rent konkret inneburit fasta tjänster istället för vikariat och bättre kontinuitet då varje brukare träffar färre medarbetare. Våra medarbetare har även deltagit i utbildningar och haft möjlighet att avsätta tid till reflekterande och lärande samtal med sina kollegor, säger Kristina Holmberg.

Satsar på särskilda boenden
I hemtjänsten arbetar man numera efter ledorden trygghet, förtroende, bemötande och delaktighet. Men när det gäller nöjdheten inom särskilt boende, det vill säga där man anpassar boendet för äldre med behov, så har resultaten försämrats. Därför kommer man i en riktad insats från kommunen att öka kompetensen på särskilda boenden:
– Vi ska exempelvis kvalitetscertifiera våra äldreboenden för att öka kvalitén och skapa trygghet och kontinuitet för både medarbetare och brukare, fortsätter Kristina Holmberg.

defacto_helsida

Sex åtalas för korruption kopplat till Statens fastighetsverk

Nyheter 2017 avslöjade kommuninvånaren Richard Lindwall korruption på Statens fastighetsverk kopplat till bland annat Rosersbergs slott. Nu har åtal väckts mot sex personer.

teatergrillen_helsida
happyhomes_50
oppethus_helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

teatergrillen_outsider
nrh
oppethus_outsider
connys