stationshusen_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Fler körfält mellan Arlanda-Väsby

E4:an mellan Arlanda-Glädjen ska förbättras och ledordet är säkerhet när bland annat fler körfält ska införas.

Trafikverket har tilldelat AFRY projektet att ta fram en vägplan för Projekt E4 Trafikplats Glädjen-Trafikplats Arlanda. Vägsträckan är regionalt viktig och hårt belastad med köer. AFRY ska ta fram plan för att utöka körfält och införa ett intelligent transportsystem. Samtidigt ska de höga kultur- och naturvärdena längs sträckan bevaras och det finns även behov av förbättra vattenkvalitet och minska miljö- och hälsopåverkan.

Samtliga åtgärder genomförs med två körfält öppna i vardera riktning med minsta möjliga trafikpåverkan samt bibehållen trafiksäkerhet.
– Kapacitetsförstärkningen är en viktig del i att utveckla en säker och hållbar transportinfrastruktur längs E4:an. Vi är stolta över att vårt erbjudande är komplett, med kompetens inom samtliga aktuella teknikområden, något som är viktigt i komplexa projekt, säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, AFRY.

mp_host_helsida

Kommunledningen planerar för öppning av Valstaskolan

Politik Valstaskolan som stängdes för några år sedan kan till kommande läsår öppnas igen: - När Valstaskolan stängdes under den förra majoriteten styre gjordes det utifrån de förhållanden som gällde då. I efterhand kan vi bara konstatera att det inte blev bra för lokalsamhället i centrala Valsta, uppger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

jul2021
valsta-jul_helsida
2020_helsida
julmarknad_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida

Tallen har en av de största solcellsanläggningarna

Nyheter BRF Tallen i Valsta har installerat en av landets största solcellsanläggningar: - För oss var detta en självklar investering i vårt arbete mot att göra boendet hos oss klimatneutralt, säger Ibrahim Khalifa, ordförande i BRF Tallen.

happyhomes_sommar2020
connys_helsida

Stora störningar i trafiken

Blåljus Det råder begränsad framkomlighet in mot Märsta efter en trafikolycka vid Arlandastad. Dessutom är det avspärrningar kring Arlandaområdet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

connys
nrh
sigtuna_vatten_outsider
mp-outsider
valsta_jul_outsider
stationshusen_out
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
jul_outsider
julmarknad_outsider