moderat_sommar

Feministisk liberal politik ger mer jämställd arbetsmarknad

Jämställdhet för liberaler innebär alltid att öka människans möjligheter att forma sitt liv, oavsett vilka förutsättningar vi har och hur starten såg ut.

centrum_artikel

Att varje människa – oavsett kön eller könstillhörighet – ska ha samma chanser är en självklarhet för oss. Vägen till ett jämställt samhälle går via utbildning, mer valfrihet för den enskilde och lika möjligheter för kvinnor och män att göra karriär och planera sin egen framtid.

Utbildning ska löna sig! Genom att höja brytpunkten för statlig skatt skulle många kvinnodominerade akademikeryrken få en lägre beskattning och mer pengar kvar i plånboken.

Öka attraktiviteten i kvinnodominerade yrken genom att garantera en mångfald av arbetsgivare inom omsorg, skola och vård. Finns fler arbetsgivare att välja mellan ökar möjligheten att gå till en annan arbetsgivare för bättre löneutveckling eller karriärmöjligheter.

Stoppa ifrågasättandet av kvinnors företagande – inget vinstförbud i välfärden.

Möjligheterna att starta och driva företag ska självklart vara lika goda i kvinnodominerade branscher som i mansdominerade. Vänsterns krav på förbud mot ”vinster i välfärden” är att direkt lägga sordin på branscher som till stor del bärs av kvinnor. Att straffa kvinnan som driver en förskola i förhållande till mannen som driver ett byggföretag är motsatsen till jämställdhet.

Utrikesfödda kvinnor har idag sämre chanser än män att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens diskriminering måste upphöra!

Integrera en kvinna och du integrerar en hel familj. Feministisk arbetsmarknadspolitik säkerställer jämlika arbetsmarknadsinsatser. Alla kvinnor har rätt till egen inkomst och försörjning.

Feministisk liberal politik ser till människan och ökar var och ens möjlighet att påverka sitt liv. Jämställdhet ökar allas frihet och livschanser.

Förbättrat inkomstskydd och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen ger föräldrar större möjlighet att kombinera familjeliv och karriär på jämställda villkor.

  • Jessica Johnson, ordförande Liberala Kvinnor Stockholms län
  • Pernilla Bergqvist, gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun
  • Anna-Clara Ekerling, ersättare i föreningsstyrelsen i Liberalerna, Sigtuna kommun

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

2020_helsida

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

brobygget_helsida_valsta

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

sigtunahem_sokbostad
centrum_helsida2020

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

connys_helsida

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

happyhomes_sommar2020
helsida_sommarlov

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

brobygget_midgard_helsida

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.

defacto_helsida
studeravidare_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

centrum_sommar_out
nrh
sigtuna_vatten_outsider
studeravidare_outsider
brobygget_midgard_outsider
brobygget_outsider_valsta
swedol_outsider
outsider_sommarlov
ridskola_2020_outsider