centrum_panorama2020

Feministisk liberal politik ger mer jämställd arbetsmarknad

Jämställdhet för liberaler innebär alltid att öka människans möjligheter att forma sitt liv, oavsett vilka förutsättningar vi har och hur starten såg ut.

Att varje människa – oavsett kön eller könstillhörighet – ska ha samma chanser är en självklarhet för oss. Vägen till ett jämställt samhälle går via utbildning, mer valfrihet för den enskilde och lika möjligheter för kvinnor och män att göra karriär och planera sin egen framtid.

Utbildning ska löna sig! Genom att höja brytpunkten för statlig skatt skulle många kvinnodominerade akademikeryrken få en lägre beskattning och mer pengar kvar i plånboken.

Öka attraktiviteten i kvinnodominerade yrken genom att garantera en mångfald av arbetsgivare inom omsorg, skola och vård. Finns fler arbetsgivare att välja mellan ökar möjligheten att gå till en annan arbetsgivare för bättre löneutveckling eller karriärmöjligheter.

Stoppa ifrågasättandet av kvinnors företagande – inget vinstförbud i välfärden.

Möjligheterna att starta och driva företag ska självklart vara lika goda i kvinnodominerade branscher som i mansdominerade. Vänsterns krav på förbud mot ”vinster i välfärden” är att direkt lägga sordin på branscher som till stor del bärs av kvinnor. Att straffa kvinnan som driver en förskola i förhållande till mannen som driver ett byggföretag är motsatsen till jämställdhet.

Utrikesfödda kvinnor har idag sämre chanser än män att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens diskriminering måste upphöra!

Integrera en kvinna och du integrerar en hel familj. Feministisk arbetsmarknadspolitik säkerställer jämlika arbetsmarknadsinsatser. Alla kvinnor har rätt till egen inkomst och försörjning.

Feministisk liberal politik ser till människan och ökar var och ens möjlighet att påverka sitt liv. Jämställdhet ökar allas frihet och livschanser.

Förbättrat inkomstskydd och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen ger föräldrar större möjlighet att kombinera familjeliv och karriär på jämställda villkor.

  • Jessica Johnson, ordförande Liberala Kvinnor Stockholms län
  • Pernilla Bergqvist, gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun
  • Anna-Clara Ekerling, ersättare i föreningsstyrelsen i Liberalerna, Sigtuna kommun
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

ridskola2020_helsida
coronakrisen

Rädda företagen

Insändare De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

2020_helsida
festspec_corona_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
speedy_helsida
salong_elisabeth_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

happy_homes_mars

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

marina_helsida

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

nrh
oppning_salongelisabeth_outsider
festspec_corona_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
marina_outsider
speedy_outsider