moderat_sommar

Fem miljoner biljettkontroller planeras

Fem miljoner biljettkontroller ska ske i kollektivtrafiken nästa år enligt Svenska Dagbladet.

centrum_artikel

Den politiska ledningen i landstinget avsätter 250 miljoner kronor för ökad trygghet i kollektivtrafiken. Det innebär bland annat att dagens 2,5 miljoner biljettkontroller fördubblas rapporterar Svenska Dagbladet.

SL vill också höja bötesbeloppet. Fusket bedömdes uppgå till 3,1 procent av resandet i SL-trafiken vilket motsvarar ett intäktsbortfall på just 250 miljoner kronor. Fusket med rabatterade biljetter ökar medan fusket där man reser utan giltig biljett minskar:
– I spåren av fusk följer mycket annat, som skadegörelse och klotter. Den ökade satsningen på biljettkontroller signalerar vikten av att göra rätt för sig och stärker tilliten resenärer emellan, uppger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) för SVD.

Bötesbeloppet föreslås höjas till 2500 kronor kronor och SL vill också utbilda barn och unga i en SL-skola:
– Vi vill skapa förståelse för hur de som kör, städar och kontrollerar vår kollektivtrafik jobbar. Samtidigt upplysa om vad det innebär i kostnader att slå sönder en busskur, säger Kristoffer Tamsons, berättar Tamsons.

SL:s månadskort ska även höjas från 860 till 890 kronor men den höjningen fanns redan med i en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet 2016.

Ny bostadsförmedling snart igång

Bostad Den nya kommunala bostadskön ska göra det enklare att söka bostad i kommunen där alla lediga hyresrätter ska vara samlade på en och samma plats.

brobygget_midgard_helsida
brobygget_helsida_valsta
happyhomes_sommar2020
marina_helsida
defacto_helsida
spedition_sigtuna
centrum_helsida2020
landsbygd_sigtuna_helsida
kaa_sigtuna_helsida
studeravidare_helsida
2020_helsida
sommar_sigtuna2020
landsbygd_sigtuna_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider_valsta
brobygget_midgard_outsider
kaa_outsider
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
nrh
sigtuna_natur_sommar_outsider
speedy_outsider
swedol_outsider
marina_outsider