center_pan21
Cyklist på väg 263

Färre cyklister och fotgängare skadas allvarligt

Under de senaste tio åren har antalet olyckor med fotgängare och cyklister med motorfordon minskat kraftigt i kommunen uppger Försäkringsbolaget If.

centrum_artikel

De senaste fem åren har tretton svåra olyckor där cyklister eller fotgängare krockat med fordon inträffat i Sigtuna kommun enligt If som analyserat statistik från trafikdatabasen Strada. Just nu i samband med skolstarten är det många barn och unga som ska ut i trafiken. Polisen har med anledning av skolstarten även genomfört trafikkontroller i kommunen.

I kommunen har det totalt rapporterats in 51 olyckor mellan åren 2016-2021 där det är cyklister eller fotgängare inblandat. Tretton av dessa ledde till svåra skador eller dödsfall.
– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Av samtliga olyckor har barn varit inblandade i åtta, så det är relativt ovanligt att barn är inblandade i olyckorna.
– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand, säger Irene Isaksson Hellman.

I jämförelse med andra länskommuner har Sigtuna fler olyckor än Vallentuna, Väsby, Bro. Dock har Sigtuna ett större geografiskt område med flera utbyggda cykelvägar. Men Sigtuna har också flera cykelvägar som korsar trafikerade vägar. Västra Bangatan brukar vara en plats där trafikolyckor med cykel/fotgängare inträffar samt centrala Sigtuna.

En åtgärd som många kommuner vidtar är att säkra övergångsställena med fartsänkande gupp, trafiksignaler eller att cykelvägarna görs helt fria från korsande biltrafik. Sigtuna kommun har en cykelplan sedan 2014 som är under omarbetning.

centrum_helsida2020

Inga pengar till upprustning av Märsta station

Politik Märsta station lämnas utanför i regeringens förslag till nationell plan: - Trafikverkets förslag till nationell plan är en mycket stor besvikelse för alla oss som länge kämpat för den helt nödvändiga upprustningen av Märsta station, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

julmarknad_helsida
helsida_var2021
2020_helsida
dack-helsida
connys_helsida
defacto_helsida

Märstabo och före detta politiker döms för ekobrott

Nyheter En man från Märsta som varit en av förgrundsfigurerna inom ett av kommunens politiska partier döms till villkorlig dom för ekobrott. Han döms i en härva där pengar slussats från Sverige via honom för att undvika skatt. Skatteverket hävdade att pengar som betalats ut via märstabons bolag borde ha skattats för i Sverige.

mp_host_helsida
oppethus_helsida
flygskola_helsida
happyhomes_sommar2020

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

connys
centrum_sommar_out
dack-outsider
flygskolan_outsider
oppethus_outsider
ridskola_2020_outsider
mp-outsider
julmarknad_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
swedol_outsider