moderaterna_sep2020
Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

Färre besöker akutsjukhusen

Akuta vårdbesöken i länet är på de lägsta nivåerna sedan 2016.

centrum_artikel

Besöken i akutsjukvården har minskat med en tredjedel sedan 2016. Orsaken kan vara arr man haft som mål från regionledningen att flytta ut vården så nära invånarna som möjligt med fler vårdcentraler, husläkarmottagningar och närakuter. Mellan åren 2012-2016 kunde man konstatera att 25 dödsfall om året kunde kopplas till överbelastning på akutmottagningar.

Från 2016 till nu har besöken minskat, fram för allt har intensivakuten på Nya Karolinska färre besök. Under året med pandemin besöken totalt sett minskat med 35 procent enligt Region Stockholm men även resterande vårdgivare ser en minskning.
– De patienter som nu kommer till akutsjukhusens akutmottagningar är i regel rätt patienter. Det vill säga att de behöver akutsjukhusets resurser. Det betyder att det är patienter som är svårt sjuka och då tar det ofta längre tid att utreda och behandla patienterna innan de kan lämna akutmottagningen, säger Patrik Söderberg, chefläkare.

landsbygdsdag
meko_helsida
2020_helsida
kkdk_helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida
corner_helsida
defacto_helsida
personal_sandstrom_helsida
speedy_vinter_helsida
happyhomes_sommar2020
boisigtuna
speedy_vinter2020_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
budget_outsider
outsider
meko_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
corner_outsider
kkdk_outsider
laddplats_out
nrh
personal_outsider