centrum_panorama2020
Foto: Arkivbild/Daniel Iskander

Ersättningen för ensamkommande flyktingbarn minskar

Från och med i sommar förändras ersättningsmodellen för ensamkommande flyktingbarn till kommunerna: - Någon egentlig nyhet är det inte för oss, det är förändringar som vår förvaltning kunnat förbereda oss för sedan mitten av förra året, säger kommunalrådet Dan Rosenholm (L).

centrum_artikel

Regeringen lade tidigare i mars förslag om att ändra ersättningsmodellen till kommunerna för att de tar emot ensamkommande flyktingbarn. Sigtuna som är en av ankomstkommunerna för ensamkommande barn anses ta ett stort ansvar i riket för att dessa. Men det ställer också en hel del krav på Sigtuna kommun att ordna boende och skolgång. De nya reglerna som träder i kraft 1:a juli ger alla kommuner som tar emot ensamkommande barn 500 000 kronor i en fast ersättning samt x antal kronor i en rörlig del som beräknas utifrån antalet barn som kommunen förväntas ta emot under året.

Det nuvarande systemet med överenskommelser om platser för mottagande tas bort, med det systemet så ”köpte” kommunerna på sig platser för i vissa fall tiotals miljoner kronor som sedan stod tomma eftersom antalet barn som kom till Sverige minskade. Sigtuna och andra kommer kommer nu att få en schablonersättning på 52 000 kronor per barn, det ska täcka resor och god man. Utöver det får kommunerna 1350 kr/dygn per mottaget barn. Kommuner som tar emot barn tillfälligt får 3000 kr/dygn.

För ensamkommande unga med uppehållstillstånd som är mellan 18-21 år får kommunerna schablonersättning på 750 kr/dygn om den unge även fått studiehjälp. Utöver det kan kommunerna ansöka om extraersättning om man lagt medel på extrastudier eller LVU (Vård av unga). Kommunalrådet Dan Rosenholm (L) skriver i mail till märsta.nu att det inte är en nyhet för kommunen och att kommunen kunnat förbereda sig på den nya modellen sedan i mitten av förra året.
– Vid halvårsskiftets innebär det att vi knappast kommer att ha något ensamkommande barn placerad i annan kommun, med undantag av individer vi inte vill flytta på av personliga skäl som till exempel att de rotat sig på annan ort, uppger Rosenholm (L).

defacto_helsida
centrum_helsida2020
sportlov_sigtuna
salong_elisabeth_helsida
happy_homes_mars
teatergrillen_helsida
speedy_helsida
aretslarling
connys_helsida
sportlov_sigtuna_outsider
sigtuna_vatten_outsider
oppning_salongelisabeth_outsider
nrh
connys
speedy_outsider
teatergrillen_outsider