sap_pan
Foto: Privat

En kommun behöver uttala vad den vill med sina barn och ungdomar

Alla oroas över att allt fler ungdomar numera tillåter sig en livsstil präglad av kriminalitet. Och många föräldrar oroas över att deras barn och ungdomar ska ta efter och bli likadana. Sådan torde situationen i nästan varje svensk kommun.

Därför talas det numera kontinuerligt om hur viktigt det är att tidigt fånga upp barn som kan tänkas dras till en kriminell livsstil. Man diskuterar olika arbetssätt och metoder för att avleda och avhålla från kriminalitet, och man vill hjälpa föräldrar att förebygga. I regel ses kommunen som den som har huvudansvaret. Men metoderna är ofta svåra att kontinuerligt genom¬föra och vidmakthålla för en kommun.

Vad som saknas är en uttalad viljeyttring från kommunernas sida om hur barn och ungdomar ska vara och bli, oberoende av om de behöver ”fångas upp” eller inte. Kommunerna bör därför skaffa sig en kort och slagkraftig sådan viljeyttring. Den bör uttalas av kommunfullmäktige och kan vara formulerad så här:
X-köpings kommun vill att dess barn och ungdomar ska växa upp och utvecklas till skötsamma, ansvarsfulla, positivt bidragande och hederligt egenförsörjande medborgare.

En sån här viljeyttring kan då användas av alla kommunanställda (rektorer, lärare, fritidsledare, socialsekreterare, förskolepersonal m fl, m fl) som kommer i kontakt med barn och ungdomar, när de behöver stödja sig på något i situationer, när de ska tala allvar – proaktivt och reaktivt. De slipper genom detta själva hitta på något ad hoc i uppkomna situationer. De kan peka på viljeyttringen och säga att ”det här, det vill kommunen med dig och det är uttalat av de folkvalda, av kommunfullmäktige”.

Viljeyttringen behövs också för att få barn och unga att själva inse och veta vad deras kommun har för förhoppningar på dem. Vidare kan idrottsföreningar, nattvandrare och alla andra som så vill, ansluta sig till och peka på kommunens viljeyttring, när så behövs.

En sådan här viljeyttring kommer att vara det långsiktigt förebyggande inslag som för närvarande saknas i kommunernas och andra samhällsaktörers förhållningssätt visavi barn och ungdomar. Och för huvudaktören kommunen är den mycket enkel att införa och kostar ingenting. Det är bara att skriva in den i ett övergripande dokument och se till att den når ut till all kommunpersonal och till alla andra som behöver den. Men först och främst – till alla kommunens barn och ungdomar.

  • David Lundqvist
    oberoende S-debattör
    f d kommunfullmäktigeordförande
defacto_helsida
valet2022

slutreplik M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Insändare Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

Hemtjänsten inte fossilfri

Insändare Hemtjänstens bilar rullar i hela kommunen alla dagar under året. De utgör en betydande andel av kommunens fordonsflotta. För Miljöpartiet är det självklart att dessa bilar ska uppfylla kommunens miljöstandard.

connys_helsida
valet2022

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Insändare Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

social_helsida
kso_helsida
pantamera_avc_helsida

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Insändare Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

helsida_sfs
mp_helsida_april

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Insändare Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sfs_out
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
connys
moderat_outsider
pantamera_out
nrh
outsider_social
swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022
kso-duell_out