centrum_panorama2020

Eldningsförbud utfärdat

Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningscentraler utfärdat eldningsförbud.

Eldningsförbudet gäller från klockan 16 på fredagen och tillsvidare. Hela Stockholms län inklusive Sigtuna kommun omfattas. Förbudet är utfärdat med anledning av rådande värmebölja. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i om det är iordningsställd grillplats och att spridningsrisk inte föreligger. Det är också tillåtet att grilla i fasta grillplatser på allmän plats. Den som grillar är ansvarig vid eventuell spridning.

Sex åtalas för korruption kopplat till Statens fastighetsverk

Nyheter 2017 avslöjade kommuninvånaren Richard Lindwall korruption på Statens fastighetsverk kopplat till bland annat Rosersbergs slott. Nu har åtal väckts mot sex personer.

connys_helsida
teatergrillen_helsida
defacto_helsida
oppethus_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_50

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

nrh
teatergrillen_outsider
oppethus_outsider
connys