defacto_pan2020
E4:an kommer att ledas om i fyra års tid vid HäggvikFoto: Trafikverket

E4:an läggs om i november

Bilpendlare till och från Stockholm kommer från och med 10:e november att få köra på en tillfällig motorväg förbi Trafikplats Häggvik med anledning av bygget Förbifart Stockholm.

centrum_artikel

Arbetet med Förbifart Stockholm går vidare och fredagen 10:e november på natten kommer trafiken att läggas om i det södergående körfältet på E4:an mot Stockholm. Helgen efter 17:e november lägger man om det norrgående körfältet.

Behåller antalet körfält
Under en tid kommer E4:an att gå på de tillfälliga vägarna förbi Häggvik eftersom man behöver göra jobb kring den ordinarie motorvägen. Den tillfälliga vägen kommer att ha lika många körfält som tidigare, det vill säga tre i varje riktning.

Pågår i fyra år
I fyra års tid beräknas E4:an vara kvar i det tillfälliga läget. Under tiden kommer man att bygga av- och påfarter där den befintliga vägen går idag till förbifarten. Hastigheten kommer att sänkas på den tillfälliga vägen. Det kan även bli aktuellt med att E4:an stängs av i samband med omläggningen, antingen enstaka körfält eller helt under kortare perioder.

2020_helsida
kkdk_helsida
speedy_vinter_helsida
landsbygdsdag
happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
meko_helsida
fixa_laddplats_helsida
connys_helsida
helsida
skanela_event_helsida
personal_sandstrom_helsida
centrum_sommar_out
personal_outsider
skanela_event_outsider
laddplats_out
budget_outsider
kkdk_outsider
outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
corner_outsider
nrh
meko_outsider
speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider