defacto_pan2020
Foto: Daniel Iskander

Domen: Blöjor ska ingå i maxtaxan

Efter en dom som ger föräldrar rätt att kräva förskolor på blöjor så uppmanar Sveriges kommuner och regioner sina medlemmar, alltså kommunerna, att fortsätta be föräldrar att ta med sig blöjor.

Förra året uppstod en konflikt mellan Värmdö kommun och en privat förskola, kommunen ansåg att blöjor borde ingå i maxtaxan, ärendet hamnade i Förvaltningsrätten som gav kommunen rätt rapporterar Radio Stockholm. Det innebär att i kommuner där det råder maxtaxa, som i Sigtuna, så ska blöjor ingå i barnomsorgen, annars bryter de mot skollagen.

Högsta förvaltningsdomstolen tog inte upp fallet vilket innebär att den fastställdes. Därmed måste alla kommuner som har maxtaxa i barnomsorgen stå för blöjorna. Sveriges kommuner och landsting anser dock inte att domen är prejudicerande enligt Radio Stockholm. De kommer uppmana sina medlemmar, alltså kommunerna, att fortsätta be föräldrar att ta med sig blöjor. Grannkommunen Väsby kommer efter domen att inkludera blöjor i maxtaxan.

festspec_host2020_helsida
connys_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida
boisigtuna
happyhomes_sommar2020
2020_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
nrh
festspec_host2020_outsider