defacto_pan2020
Foto: Locum

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

fraga_liberalerna

Vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på den förda politiken i regionen. Vi anser att man bör säkra sjukvården, inte försvaga den. Men om man prioriterar dyra och ineffektiva privatiseringar framför välbehövda investeringar inom vården så blir det inte mycket över för de som befinner sig längre utanför tullarna där det ofta inte är lika lönsamt för vårdaktörer att bedriva sin verksamhet. I Upplands Väsby tackade tre av de fyra vårdaktörerna nej till att inrätta en husläkarjour på Löwenströmska och nu blir kommuninvånarna i Sigtuna och Upplands Väsby kommun utan husläkarjour.

– Denna händelse utgör ännu ett irrationellt beslut som alla kommuninvånare oavsett partifärg borde uppfatta som ett sviket vallöfte. I Moderaternas region Stockholm är nedlagda närakuter, varslad vårdpersonal och dyra privatiseringar ett återkommande tema. Detta är oacceptabelt, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

– Vi vill se att en jämlik etablering av vård för regionens invånare även på kvällar och helger. Mot detta står moderaternas prioritering att öppna närakuter främst i Stockholms innerstad. Vi vill också satsa mer på den nära vården genom vårdcentralerna och på sjukhusen där de svårast sjuka patienterna vårdas. Vi vill stoppa den systematiska nedmontering och privatisering av sjukvården som Moderaterna har tillåtits bedriva i vår region under 14 år nu, säger Talla Alkurdi (S), Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor

Talla Alkurdi (S), Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor
Marie Axelsson, (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun

kkdk_helsida
happyhomes_sommar2020

Farligt övergångsställe

Insändare Övergångsstället på Valstavägen, intill busshållplatsen Buregatan, nyttjas av många boende men också av elever på Arlandagymnasiet.

centrum_helsida2020

Vi stärker ekonomin och satsar på välfärden

Insändare Det är ibland lätt att vara i opposition. Man kan helt bortse från hur det såg ut när man själv styrde, man kan göra av med pengar man inte har och man kan hävda att man vet saker ingen annan vet. Marie Axelssons insändare visar upp en provkarta på det mesta av detta.

Uppmaning till kommunledningen – satsa välfärdsmiljonerna på våra kommuninvånare

Insändare På kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan fattade den moderatledda kommunledningen beslutet om att lägga kommuninvånarnas välfärdsmiljoner på hög i år istället för att satsa de pengarna i verksamheter där de behövs här och nu.

defacto_helsida
helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

speedy_vinter_helsida

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

manskold_helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

meko_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

connys_helsida

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

2020_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

ridskola_2020_outsider
speedy_vinter2020_outsider
kkdk_outsider
centrum_sommar_out
meko_outsider
sigtuna_vatten_outsider
manskold_outsider
budget_outsider
swedol_outsider
nrh
outsider