beijer_panorama
Foto: Locum

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

swedol_artikel

Vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på den förda politiken i regionen. Vi anser att man bör säkra sjukvården, inte försvaga den. Men om man prioriterar dyra och ineffektiva privatiseringar framför välbehövda investeringar inom vården så blir det inte mycket över för de som befinner sig längre utanför tullarna där det ofta inte är lika lönsamt för vårdaktörer att bedriva sin verksamhet. I Upplands Väsby tackade tre av de fyra vårdaktörerna nej till att inrätta en husläkarjour på Löwenströmska och nu blir kommuninvånarna i Sigtuna och Upplands Väsby kommun utan husläkarjour.

– Denna händelse utgör ännu ett irrationellt beslut som alla kommuninvånare oavsett partifärg borde uppfatta som ett sviket vallöfte. I Moderaternas region Stockholm är nedlagda närakuter, varslad vårdpersonal och dyra privatiseringar ett återkommande tema. Detta är oacceptabelt, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

– Vi vill se att en jämlik etablering av vård för regionens invånare även på kvällar och helger. Mot detta står moderaternas prioritering att öppna närakuter främst i Stockholms innerstad. Vi vill också satsa mer på den nära vården genom vårdcentralerna och på sjukhusen där de svårast sjuka patienterna vårdas. Vi vill stoppa den systematiska nedmontering och privatisering av sjukvården som Moderaterna har tillåtits bedriva i vår region under 14 år nu, säger Talla Alkurdi (S), Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor

Talla Alkurdi (S), Regionråd i opposition, hälso- och sjukvårdsfrågor
Marie Axelsson, (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun

regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

centrum_helsida2020
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

helsida_var2021
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

defacto_helsida

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

connys_helsida

Ingen framtidsambition i nya översiktsplanen

Insändare Naturområden nära bostäder byggs sönder. Ökad biltrafik skapar barriärer som gör naturen mindre tillgänglig. Värdefull jordbruksmark exploateras. Så planerar den politiska majoriteten för kommuninvånarnas framtid i översiktsplan 2022-2035. Det är inte den framtid Miljöpartiet vill se.

happyhomes_sommar2020
2020_helsida

Fördelarna med Arlanda överväger klart

Insändare I september 2020 lämnade Swedavia till regeringen en rapport som beskriver den aktuella och framtida situationen för Bromma flygplats. Swedavias bedömning var/är att det inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare, och att den kommersiella flygtrafiken på Bromma kan inrymmas på Arlanda.

Bygg inte sönder norra Märstas sista natur!

Insändare Den moderatledda kommunledningen vill utreda skogsmarken norr om Aspvägen för exploatering. Aspvägen föreslås samtidigt bli genomfartsled för trafik mellan Sigtuna och Arlanda. Miljöpartiet accepterar inte att boende i Norrbacka och Arenberga förlorar sitt sista naturområde!

brobygget_day
brobygget_night
praktiska_helsida

Repliken: Granbarkborren måste bekämpas – även i Hällsboskogen

Insändare Miljöpartiet oroar sig för kommunledningens ”miljöambitioner” och skriver i en insändare att de ”uppvaktat” och bett oss ”ta vårt ansvar och säkerställa att naturvärden inte går förlorade” när delar av Hällsboskogen avverkas. Man får det att låta som om skogen ska skövlas och kommunledningen passivt tittar på. Så är det självfallet inte. Insändaren är ett bevis på Miljöpartiets okunskap och iver att tillämpa tom symbolpolitik.

andersojag

Tydliga skillnader mellan (M) och (S)

Insändare I en replik på vår senaste insändare (som skribenterna dessutom påstår vara ett svar på annan insändare, oklart varför) försöker Axelson och Johansson genom statistik visa att äldreomsorgen var bättre när Socialdemokraterna styrde kommunen.

Kommunal hemtjänst ska vara ett alternativ!

Insändare Från och med idag, den 1:a april, införs valfrihet i hemtjänsten i Sigtuna kommun. Denna valfrihet består endast av två privata aktörer, där det ena företaget inte får ha mer än 60% av brukarna, sen är valfriheten slut. Känns det som ett aprilskämt? Tyvärr så är det inte det. 

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

praktiska_outsider
swedol_outsider
brobygget_day_out
beijer_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
connys
centrum_sommar_out
andersojag_outsider
brobygget_night_out
sigtuna_vatten_outsider