sap_pan
Foto: Pressbild/SigtunaHem

Det finns inget rivningsbeslut

Vi har stor förståelse för att hyresgäster kan känna oro inför förslag som – om de förverkligas – skulle medföra förändringar i deras boendesituation. Att våra hyresgäster känner ”enorm stress och ångest” inför ett förslag om att bygga nytt i Sigtuna känns mycket tråkigt.

Vi upplever att vi har haft en öppen och direkt dialog med hyresgästerna, att vi har informerat i den utsträckning som vi kan, och att vi har gjort det i så god tid som vi kan.

Redan när planerna för att renovera fastigheten Sätuna 3:181 stoppades för mer än ett år sedan så gick vi ut med information om orsaken. Men det är viktigt att inte föregripa skeenden och beslut som ännu inte har fattats. Och här finns det inte något färdigt förslag att ta ställning till ännu.

Så här ser situationen ut i dag:
• Det finns inget beslut om att riva och bygga nytt vid Smedsgårdarna
• SigtunaHem tänker inte ansöka om rivningslov
• Det pågår inget detaljplanarbete för området

Däremot så håller SigtunaHem på att ta fram ett förslag för hur fastigheten Sätuna 3:181 skulle kunna utvecklas. Det sker i linje med det uppdrag vi har från vår ägare, Sigtuna kommun – att utreda var och hur vi kan bygga nya bostäder. SigtunaHem anser att det går att skapa fler bostäder på fastigheten och därigenom utnyttja marken på ett bättre sätt, vi gör också bedömningen att det blir mer kostnadseffektivt att bygga nya hus än att renovera de befintliga.

Detta utreds för närvarande och nästa naturliga steg är att ett detaljplanarbete påbörjas, vilket är en demokratisk process som normalt sett tar flera år och där en mängd aspekter tas i beaktande – till exempel kulturhistoriska värden, social hållbarhet, miljö, ekonomi och demografi.

Under den här processen ska vi självklart också fortsätta att ha en öppen och direkt dialog med alla hyresgäster som berörs, eftersom vi bryr oss och tar frågor om medbestämmande och boendeinflytande på största allvar.

  • Göran Langer, Vd SigtunaHem
helsida_sfs
valet2022

slutreplik M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Insändare Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

Hemtjänsten inte fossilfri

Insändare Hemtjänstens bilar rullar i hela kommunen alla dagar under året. De utgör en betydande andel av kommunens fordonsflotta. För Miljöpartiet är det självklart att dessa bilar ska uppfylla kommunens miljöstandard.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Insändare Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

connys_helsida
kso_helsida
mp_helsida_april

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Insändare Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

defacto_helsida
centrum_sommar2022_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

social_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022