bostadsformedling
Foto: Pressbild/Hotell Kristina

Destination Sigtuna får ett aktieägartillskott av kommunen

Under dagen har Destination Sigtuna haft ett möte med kommunen och resultatet av det är att kommunen går in med en halv miljon till det delvis kommunägda turismbolaget.

centrum_artikel

Det råder kris inom turismnäringen, så pass mycket att det under dagen hållits ett möte med aktörer och kommunen. Resultatet av det är att Destination Sigtuna får ett aktieägartillskott på 500 000 kronor av kommunen som äger 46 procent av aktierna. Ingen av de andra aktieägarna kommer dock gå in med ett aktieägartillskott.
– Det är inte en kommuns uppgift att ekonomiskt gå in och direkt stötta enskilda företag, det får bli statens uppgift. Det vi däremot kan göra är att stötta vårt destinationsbolag, Destination Sigtuna AB, som får en särskild uppgift att se till att branschens kunder snabbt återvänder när den värsta oron lagt sig. Därför har kommunledningen idag fattat beslutet att tillföra Destination Sigtuna 500 000 kronor i ett aktieägartillskott som ska användas till att ytterligare förstärka marknadsföringen av Sigtuna kommun som besöksmål, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Kommunledningen motiverar sitt beslut med att besöksnäringen är viktig för kommunen och om invånarna blir arbetslösa så får kommunen inte några skatteintäkter vilket i sin tur renderar i att förmågan att driva förskolor, skolor och äldreboenden hotas.

sommar_sigtuna2020
defacto_helsida
brobygget_helsida_valsta
connys_helsida
spedition_sigtuna
centrum_helsida2020
landsbygd_sigtuna_helsida
studeravidare_helsida
marina_helsida
brobygget_midgard_helsida
happyhomes_sommar2020
kaa_sigtuna_helsida
swedol_outsider
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider
kaa_outsider
nrh
centrum_sommar_out
landsbygd_sigtuna_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_midgard_outsider
brobygget_outsider_valsta
studeravidare_outsider