moderat_sommar
Foto: Magnus Granhagen

Dags att tycka till om kommunen

Statistiska Centralbyrån vill veta vad kommuninvånarna tycker om att bo i kommunen. 2200 invånare kommer under de närmaste veckorna att få brev om att delta i en medborgarskapsundersökning.

centrum_artikel

Medborgarskapsundersökningen genomförs i de flesta av landets kommuner. I Sigtuna kommun är det 2200 personer som får enkät från SCB. De har valts ut statiskt utifrån hur befolkningen ser ut. Bland annat får man svara på frågor om hur det är att leva, kommunalt utbud, utbud av nöje, trygghet och så vidare.

Enligt Sigtuna kommun ger undersökningen en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och ger vägledning i kommunens arbete, vad är det som fungerar bra och vad kan bli bättre. Svaren är anonyma och man behöver inte delta men det är önskvärt om man gör det för att få en större svarsfrekvens.

sommar_sigtuna2020
speedy_helsida
2020_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
brobygget_midgard_helsida
spedition_sigtuna
centrum_helsida2020
studeravidare_helsida
kaa_sigtuna_helsida
connys_helsida
brobygget_outsider_valsta
landsbygd_sigtuna_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
nrh
studeravidare_outsider
sigtuna_vatten_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
brobygget_midgard_outsider
swedol_outsider
marina_outsider
kaa_outsider
speedy_outsider