defacto_pan
Chelsea med mamma MadelaineFoto: Privat

Chelseas rätt till skolskjuts överklagas

Kommunen har nekat Chelsea skolskjuts till Snäckbacken i Sollentuna som är anpassad för döva/hörselskadade barn, nu överklagar mamma Madelaine Lyngbrant beslutet.

banner_juni_artikel

Anledningen till avslaget är att kommunen anser att Chelsea kan få sina behov tillgodosedda i förskola i Märsta. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) skriver i mail till märsta.nu att det fungerat/fungerar med hjälp av anpassningar och stöd.
– Utifrån den informationen som jag fått av kommunen så arbetar man för att döva och hörselskadade barn har möjlighet att få sina behov tillgodosedda enligt lagen, uppger Bergqvist.

Men Madelaine är av motsatt åsikt då Chelsea är ett litet barn och inte själv kan ta ur sina hörselimplantat (sk CI-implantat). Chelsea kan ha det tufft med för höga ljud och mycket stök. I sin överklagan uppger Madelaine att för att Chelsea ska utvecklas naturligt är det rimligt att hon får i en skola där hon kan kommunicera med andra barn och vuxna på det språk som hon ytan hinder oavsett CI kan behärska.
– En talspråklig omgivning betyder att hon delar av dagen inte får delaktighet och likvärdiga förutsättningar som andra barn, menar Madelaine.

Kommunen delar inte heller Madelaines uppfattning om att Chelsea behöver gå på Snäckbacken. Hon har förvisso en plats på Snäckbacken men kommunen drog in skolskjutsen på grund av att man anser sig kunna erbjuda likvärdig omsorg i Märsta. Men då Madelaine är ensamstående med två barn och börjar tidiga mornar så blir det svårt att sy ihop pusslet kring lämning och hämtning av Chelsea. Madelaine hävdar att beslutet att avslå resor till och från förskolan strider mot svensk lag.

fme_helsida
colorama_april2

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sigtunavatten_standard
happyhomes_2019

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sommar

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sbrf_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

ica_valsta_choklad
banner_juni_helsida
defacto_helsida

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

fme_outsider
nrh
sportfiske_sommar
colorama_april
connys
sbrf_outsider
defacto_outsider