moderat_jul_nyar
Chelsea med mamma MadelaineFoto: Privat

Chelseas rätt till skolskjuts överklagas

Kommunen har nekat Chelsea skolskjuts till Snäckbacken i Sollentuna som är anpassad för döva/hörselskadade barn, nu överklagar mamma Madelaine Lyngbrant beslutet.

Anledningen till avslaget är att kommunen anser att Chelsea kan få sina behov tillgodosedda i förskola i Märsta. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) skriver i mail till märsta.nu att det fungerat/fungerar med hjälp av anpassningar och stöd.
– Utifrån den informationen som jag fått av kommunen så arbetar man för att döva och hörselskadade barn har möjlighet att få sina behov tillgodosedda enligt lagen, uppger Bergqvist.

Men Madelaine är av motsatt åsikt då Chelsea är ett litet barn och inte själv kan ta ur sina hörselimplantat (sk CI-implantat). Chelsea kan ha det tufft med för höga ljud och mycket stök. I sin överklagan uppger Madelaine att för att Chelsea ska utvecklas naturligt är det rimligt att hon får i en skola där hon kan kommunicera med andra barn och vuxna på det språk som hon ytan hinder oavsett CI kan behärska.
– En talspråklig omgivning betyder att hon delar av dagen inte får delaktighet och likvärdiga förutsättningar som andra barn, menar Madelaine.

Kommunen delar inte heller Madelaines uppfattning om att Chelsea behöver gå på Snäckbacken. Hon har förvisso en plats på Snäckbacken men kommunen drog in skolskjutsen på grund av att man anser sig kunna erbjuda likvärdig omsorg i Märsta. Men då Madelaine är ensamstående med två barn och börjar tidiga mornar så blir det svårt att sy ihop pusslet kring lämning och hämtning av Chelsea. Madelaine hävdar att beslutet att avslå resor till och från förskolan strider mot svensk lag.

happyhomes_50
oppethus_helsida
connys_helsida
defacto_helsida
teatergrillen_helsida
centrum_helsida2020

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

oppethus_outsider
teatergrillen_outsider
connys
nrh