moderaterna_panorama
Gill Brodin, gruppledare i Sigtuna kommunFoto: Centerpartiet

C: Folkhälsa och förebyggande insatser istället för ohälsa

Under pandemin har sjukvården gjort storartade insatser och fokus har legat på akutsjukvården och på att hålla människor vid liv. Det som dock blivit tydligt är vilken påverkan människors hälsa och levnadsvanor har på risken att bli svårt sjuk och dö i förtid.

En god folkhälsa ger ökad livskvalitet, minskad sjukfrånvaro, fler som kan och orkar jobba längre och minskade behov av vård och omsorg. Centerpartiet vill därför stärka folkhälsan genom att satsa på förebyggande insatser i samhället.

1. Vi vill införa en nationell folkhälsomiljard! Varje satsad krona på förebyggande insatser ger minst det dubbla tillbaka.

2. Det behövs en nationell strategi för fysisk aktivitet och kost! Dessa frågor behöver belysas i dagens samhälle, idag är mer än hälften av Sveriges befolkning överviktig samtidigt som barn och unga cyklar hälften så mycket som de gjorde på 90-talet.

3. Vi behöver planera samhället så människor, oavsett funktionsvariation, får in mer rörelse i vardagen! Vi vill till exempel förbättra cykelinfrastrukturen, 70 procent av invånarna i Stockholmsregionen kan nå jobbet inom 30 minuter med cykel.

Vi ser också stora behov att satsa på den psykiska hälsan, bland annat ska vårdcentralerna bli den självklara första kontakten även vid psykisk ohälsa. Tillgång till elevhälsa, ungdomsmottagningar och BUP är andra avgörande delar. Vi behöver även arbeta förebyggande genom att bland annat möjliggöra sommarjobb och förbättra förutsättningarna för givande fritid – allt från kultur till idrott.

För våra seniorer är också det förebyggande arbetet en nyckel för välmående. Många äldre har behövt hålla sig isolerade under pandemin och ensamheten har för många varit en utmaning. Nu när samhället successivt kommer öppna upp måste vi våga satsa på mer förebyggande insatser för att öka äldres hälsa och välmående.

Ökad livskvalitet och bättre hälsa är både värdefullt för våra invånare och för deras närstående. Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt. Vi vill satsa på folkhälsan!

  • Christine Lorne, sjukvårdspolitisk talesperson Centerpartiet Stockholms län
  • Gill Brodin, gruppledare Sigtuna kommun
mp_helsida_april

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

liber_helsida
defacto_helsida
marinan_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

2020_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

centrum_sommar2022_helsida
ewas_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

connys_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ewas_outsider
moderat_outsider
connys
swedol_outsider
marina_outsider
centrum_sommar_outsider2022
mp_outsider2022
nrh
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider