center_pan21
Gill Brodin, gruppledare i Sigtuna kommunFoto: Centerpartiet

C: Folkhälsa och förebyggande insatser istället för ohälsa

Under pandemin har sjukvården gjort storartade insatser och fokus har legat på akutsjukvården och på att hålla människor vid liv. Det som dock blivit tydligt är vilken påverkan människors hälsa och levnadsvanor har på risken att bli svårt sjuk och dö i förtid.

En god folkhälsa ger ökad livskvalitet, minskad sjukfrånvaro, fler som kan och orkar jobba längre och minskade behov av vård och omsorg. Centerpartiet vill därför stärka folkhälsan genom att satsa på förebyggande insatser i samhället.

1. Vi vill införa en nationell folkhälsomiljard! Varje satsad krona på förebyggande insatser ger minst det dubbla tillbaka.

2. Det behövs en nationell strategi för fysisk aktivitet och kost! Dessa frågor behöver belysas i dagens samhälle, idag är mer än hälften av Sveriges befolkning överviktig samtidigt som barn och unga cyklar hälften så mycket som de gjorde på 90-talet.

3. Vi behöver planera samhället så människor, oavsett funktionsvariation, får in mer rörelse i vardagen! Vi vill till exempel förbättra cykelinfrastrukturen, 70 procent av invånarna i Stockholmsregionen kan nå jobbet inom 30 minuter med cykel.

Vi ser också stora behov att satsa på den psykiska hälsan, bland annat ska vårdcentralerna bli den självklara första kontakten även vid psykisk ohälsa. Tillgång till elevhälsa, ungdomsmottagningar och BUP är andra avgörande delar. Vi behöver även arbeta förebyggande genom att bland annat möjliggöra sommarjobb och förbättra förutsättningarna för givande fritid – allt från kultur till idrott.

För våra seniorer är också det förebyggande arbetet en nyckel för välmående. Många äldre har behövt hålla sig isolerade under pandemin och ensamheten har för många varit en utmaning. Nu när samhället successivt kommer öppna upp måste vi våga satsa på mer förebyggande insatser för att öka äldres hälsa och välmående.

Ökad livskvalitet och bättre hälsa är både värdefullt för våra invånare och för deras närstående. Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt. Vi vill satsa på folkhälsan!

  • Christine Lorne, sjukvårdspolitisk talesperson Centerpartiet Stockholms län
  • Gill Brodin, gruppledare Sigtuna kommun
connys_helsida
2020_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

andersojag
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

defacto_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
eldsjal-helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

helsida_var2021

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

mp_host_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

bostad_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
mp-outsider
swedol_outsider
nrh
bostad_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
eldsjal-outsider
sigtuna_vatten_outsider
andersojag_outsider