defacto_pan2020
Sofia Mir och Niklas AnderssonFoto: Pressbild

Byggs för ett fåtal

Som kommunpolitiker är ett av våra största uppdrag att trygga rätten till bostad. Det står med i såväl rikets grundlag som i Agenda 2030.

centrum_artikel

Alla invånare ska ha någonstans att bo och det är upp till oss politiker att säkra tillgången för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Därför är det med bestörtning vi i Vänsterpartiet ser högermajoritetens bostadspolitiska inriktning för Sigtuna kommun.

Året har avslutats med två viktiga fullmäktigemöten. Vid mötet den 30 november klubbades kommunens budget tillsammans med bland annat SigtunaHems ägardirektiv och vid årets sista fullmäktigemöte den 16 december klubbades programmet för bostadsbyggande för de närmaste åren. I det nya ägardirektivet från den moderatledda kommunledningen nämns inte ens att det ska byggas hyresbostäder. Istället ska vår gemensamma allmännytta bygga bostadsrätter och egna hem. Dessutom vill man ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Vi känner inte till något annat kommunalägt bostadsbolag som har så långtgående ägardirektiv.

Från programmet för bostadsbyggande och debatten i kommunfullmäktige är det tydligt vilket mål majoriteten har. Man vill reducera takten på bostadsbyggandet och se till att det som byggs lockar fler ekonomiskt starka invånare till kommunen. Högermajoriteten vill med andra ord bygga för ett fåtal och inte för alla.

I Hem och hyras artikel från 7 december citeras SigtunaHems styrelseordförande, Erik Langby, med: ”Det är inte brist på lägenheter i kommunen.” På senaste fullmäktige ställdes frågan till Erik Langby vad han menar med detta då vi definitivt har en brist på lägenheter i Sigtuna kommun. Eftersom vi inte fick något svar ställer vi nu frågan igen. Vill du förklara ditt resonemang Erik Langby?

Förutom allt detta så har majoriteten, via den nya bostadskön, infört en kö-avgift vilken man nu höjer med 25%. Dessutom har man en kostnad för själva förmedlingen. Denna förmedlingsavgift är vi i Vänsterpartiet särskilt kritiska till. Det finns kö-avgifter runtom i landet men förmedlingsavgifter är sällsynta. Kommuner som har infört dem har också valt att ta bort dem igen eftersom så många inte kunde betala. Det kostade för mycket när man drog personer till inkasso. Så varför ska vi ha något sådant här i vår kommun?

När behoven av hyresbostäder med rimlig hyra är så stora så ser vi i Vänsterpartiet inte hur högerstyrets agerande överhuvudtaget är att ta det kommunala bostadsansvaret på allvar. Vanliga arbetare har inte råd med de få bostäder man planerar för. För oss så är det självklart att vi behöver sätta agendan för bostadsbyggandet och utvecklingen utifrån medborgarnas behov. Eftersom bristen på hyresrätter är så stor ska byggandet av fler hyresrätter säkras. Bara så kan vi bygga en kommun och trygga hem åt alla kommunens invånare.

  • Niklas Andersson (V), Gruppledare
  • Sofia Mir (V), Ordförande
connys_helsida

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

happyhomes_sommar2020
defacto_helsida

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

2020_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

meko_helsida
ridskola2020_helsida
speedy_vinter_helsida
centrum_helsida2020

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_sommar_out
speedy_vinter2020_outsider
meko_outsider
swedol_outsider