center_pan21
Sofia Mir och Niklas AnderssonFoto: Pressbild

Byggs för ett fåtal

Som kommunpolitiker är ett av våra största uppdrag att trygga rätten till bostad. Det står med i såväl rikets grundlag som i Agenda 2030.

centrum_artikel

Alla invånare ska ha någonstans att bo och det är upp till oss politiker att säkra tillgången för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Därför är det med bestörtning vi i Vänsterpartiet ser högermajoritetens bostadspolitiska inriktning för Sigtuna kommun.

Året har avslutats med två viktiga fullmäktigemöten. Vid mötet den 30 november klubbades kommunens budget tillsammans med bland annat SigtunaHems ägardirektiv och vid årets sista fullmäktigemöte den 16 december klubbades programmet för bostadsbyggande för de närmaste åren. I det nya ägardirektivet från den moderatledda kommunledningen nämns inte ens att det ska byggas hyresbostäder. Istället ska vår gemensamma allmännytta bygga bostadsrätter och egna hem. Dessutom vill man ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Vi känner inte till något annat kommunalägt bostadsbolag som har så långtgående ägardirektiv.

Från programmet för bostadsbyggande och debatten i kommunfullmäktige är det tydligt vilket mål majoriteten har. Man vill reducera takten på bostadsbyggandet och se till att det som byggs lockar fler ekonomiskt starka invånare till kommunen. Högermajoriteten vill med andra ord bygga för ett fåtal och inte för alla.

I Hem och hyras artikel från 7 december citeras SigtunaHems styrelseordförande, Erik Langby, med: ”Det är inte brist på lägenheter i kommunen.” På senaste fullmäktige ställdes frågan till Erik Langby vad han menar med detta då vi definitivt har en brist på lägenheter i Sigtuna kommun. Eftersom vi inte fick något svar ställer vi nu frågan igen. Vill du förklara ditt resonemang Erik Langby?

Förutom allt detta så har majoriteten, via den nya bostadskön, infört en kö-avgift vilken man nu höjer med 25%. Dessutom har man en kostnad för själva förmedlingen. Denna förmedlingsavgift är vi i Vänsterpartiet särskilt kritiska till. Det finns kö-avgifter runtom i landet men förmedlingsavgifter är sällsynta. Kommuner som har infört dem har också valt att ta bort dem igen eftersom så många inte kunde betala. Det kostade för mycket när man drog personer till inkasso. Så varför ska vi ha något sådant här i vår kommun?

När behoven av hyresbostäder med rimlig hyra är så stora så ser vi i Vänsterpartiet inte hur högerstyrets agerande överhuvudtaget är att ta det kommunala bostadsansvaret på allvar. Vanliga arbetare har inte råd med de få bostäder man planerar för. För oss så är det självklart att vi behöver sätta agendan för bostadsbyggandet och utvecklingen utifrån medborgarnas behov. Eftersom bristen på hyresrätter är så stor ska byggandet av fler hyresrätter säkras. Bara så kan vi bygga en kommun och trygga hem åt alla kommunens invånare.

  • Niklas Andersson (V), Gruppledare
  • Sofia Mir (V), Ordförande
centrum_helsida2020

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

defacto_helsida
dack-helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

bostad_helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

happyhomes_sommar2020

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

2020_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

connys_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

mp_host_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

helsida_var2021

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp-outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
bostad_outsider
connys
dack-outsider