panorama_centrum
Sofia Mir och Niklas AnderssonFoto: Pressbild

Byggs för ett fåtal

Som kommunpolitiker är ett av våra största uppdrag att trygga rätten till bostad. Det står med i såväl rikets grundlag som i Agenda 2030.

Alla invånare ska ha någonstans att bo och det är upp till oss politiker att säkra tillgången för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Därför är det med bestörtning vi i Vänsterpartiet ser högermajoritetens bostadspolitiska inriktning för Sigtuna kommun.

Året har avslutats med två viktiga fullmäktigemöten. Vid mötet den 30 november klubbades kommunens budget tillsammans med bland annat SigtunaHems ägardirektiv och vid årets sista fullmäktigemöte den 16 december klubbades programmet för bostadsbyggande för de närmaste åren. I det nya ägardirektivet från den moderatledda kommunledningen nämns inte ens att det ska byggas hyresbostäder. Istället ska vår gemensamma allmännytta bygga bostadsrätter och egna hem. Dessutom vill man ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Vi känner inte till något annat kommunalägt bostadsbolag som har så långtgående ägardirektiv.

Från programmet för bostadsbyggande och debatten i kommunfullmäktige är det tydligt vilket mål majoriteten har. Man vill reducera takten på bostadsbyggandet och se till att det som byggs lockar fler ekonomiskt starka invånare till kommunen. Högermajoriteten vill med andra ord bygga för ett fåtal och inte för alla.

I Hem och hyras artikel från 7 december citeras SigtunaHems styrelseordförande, Erik Langby, med: ”Det är inte brist på lägenheter i kommunen.” På senaste fullmäktige ställdes frågan till Erik Langby vad han menar med detta då vi definitivt har en brist på lägenheter i Sigtuna kommun. Eftersom vi inte fick något svar ställer vi nu frågan igen. Vill du förklara ditt resonemang Erik Langby?

Förutom allt detta så har majoriteten, via den nya bostadskön, infört en kö-avgift vilken man nu höjer med 25%. Dessutom har man en kostnad för själva förmedlingen. Denna förmedlingsavgift är vi i Vänsterpartiet särskilt kritiska till. Det finns kö-avgifter runtom i landet men förmedlingsavgifter är sällsynta. Kommuner som har infört dem har också valt att ta bort dem igen eftersom så många inte kunde betala. Det kostade för mycket när man drog personer till inkasso. Så varför ska vi ha något sådant här i vår kommun?

När behoven av hyresbostäder med rimlig hyra är så stora så ser vi i Vänsterpartiet inte hur högerstyrets agerande överhuvudtaget är att ta det kommunala bostadsansvaret på allvar. Vanliga arbetare har inte råd med de få bostäder man planerar för. För oss så är det självklart att vi behöver sätta agendan för bostadsbyggandet och utvecklingen utifrån medborgarnas behov. Eftersom bristen på hyresrätter är så stor ska byggandet av fler hyresrätter säkras. Bara så kan vi bygga en kommun och trygga hem åt alla kommunens invånare.

  • Niklas Andersson (V), Gruppledare
  • Sofia Mir (V), Ordförande
defacto_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

centrum_sommar2022_helsida
liber_helsida
mp_helsida_april
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

ewas_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

connys_helsida
2020_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

marinan_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
ewas_outsider
marina_outsider
mp_outsider2022
moderat_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
connys
centrum_sommar_outsider2022