defacto_pan2020
Mats WeibullFoto: Marie-Therese Karlberg

Byggnation på Malmgården kan inte hindras

Med anledning av den planerade byggnationen på Malmgården i Sigtuna Stad.

centrum_artikel

Det pågår en debatt i långa trådar som skapats i sociala medier med anledning av planerad byggnation på Malmgården 4 och 5 i Sigtuna Stad. För att reda ut de felaktigheter och missvisande påståendena som cirkulerar, vill jag förklara vad som gäller.

För dessa fastigheter gäller detaljplan C4 från 1934, vilken medger byggrätt för de nu planerade byggnaderna. Därmed kan inte bygg-och trafiknämnden neka bygglov så länge bygglovet följer det som detaljplanen stipulerar. Ifall nämnden skulle neka bygglov, skulle kommunen bryta mot Plan- och bygglagen (PBL) och riskera stora skadestånd.

Kommunen har tagit in extern juridisk kompetens för att granska ärendet och svaret är entydigt – skulle bygglov nekas finns det stor risk för skadeståndsanspråk från fastighetsägaren. Bygglovsenheten har däremot, så långt det bara går, sett till att de nya byggnaderna harmoniserar med befintlig bebyggelse. Fastighetsägaren har ett flertal gånger fått rita om byggnaderna innan ett acceptabelt förslag som till fullo uppfyller detaljplanens krav, togs fram för beslut i bygg- och trafiknämnden i december.

Vi har under lång tid vänt på ett stort antal stenar för att se om det kunde vara möjligt att stoppa byggnationen. Resultatet är dock att vi nått vägs ände och måste acceptera att antagen och gällande detaljplan med byggrätt går före den ”Bevarande- och förnyelseplan” som antogs av fullmäktige för ett år sedan och som många missvisande refererar till i trådarna i detta ärende. Planen ger riktlinjer både för bevarande och förnyelse i den gamla stadskärnan, men den har inte någon som helst juridisk bäring. Däremot är det just riktlinjer i den som nu har tillämpats i utformningen av den beviljade byggnationen.

Juristerna och bygglovsenheten har alltså gjort bedömningen att det enda alternativet är att bevilja bygglovsansökan för att undvika en, för skattebetalarna, väldigt dyr och osäker rättslig process som kommunen har liten eller ingen chans alls att vinna. Ärendet har dock fått oss att uppmärksamma den mycket gamla detaljplanen som gäller i Sigtuna Stad och vi ska nu göra en översyn i förhållande till ”Bevarande- och förnyelseplanens” riktlinjer. Det är dock ett omfattande arbete som kommer ta tid, varför det nu är den otidsenliga detaljplanen vi har att förhålla oss till.

  • Mats Weibull (M), ordförande bygg -och trafiknämnden (bygg- och miljönämnden fr.o.m. 1 januari 2021)
centrum_helsida2020

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

happyhomes_sommar2020
defacto_helsida

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

speedy_vinter_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

2020_helsida
meko_helsida
connys_helsida
ridskola2020_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

meko_outsider
speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
swedol_outsider
connys
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out