center_pan21
Mats WeibullFoto: Marie-Therese Karlberg

Byggnation på Malmgården kan inte hindras

Med anledning av den planerade byggnationen på Malmgården i Sigtuna Stad.

centrum_artikel

Det pågår en debatt i långa trådar som skapats i sociala medier med anledning av planerad byggnation på Malmgården 4 och 5 i Sigtuna Stad. För att reda ut de felaktigheter och missvisande påståendena som cirkulerar, vill jag förklara vad som gäller.

För dessa fastigheter gäller detaljplan C4 från 1934, vilken medger byggrätt för de nu planerade byggnaderna. Därmed kan inte bygg-och trafiknämnden neka bygglov så länge bygglovet följer det som detaljplanen stipulerar. Ifall nämnden skulle neka bygglov, skulle kommunen bryta mot Plan- och bygglagen (PBL) och riskera stora skadestånd.

Kommunen har tagit in extern juridisk kompetens för att granska ärendet och svaret är entydigt – skulle bygglov nekas finns det stor risk för skadeståndsanspråk från fastighetsägaren. Bygglovsenheten har däremot, så långt det bara går, sett till att de nya byggnaderna harmoniserar med befintlig bebyggelse. Fastighetsägaren har ett flertal gånger fått rita om byggnaderna innan ett acceptabelt förslag som till fullo uppfyller detaljplanens krav, togs fram för beslut i bygg- och trafiknämnden i december.

Vi har under lång tid vänt på ett stort antal stenar för att se om det kunde vara möjligt att stoppa byggnationen. Resultatet är dock att vi nått vägs ände och måste acceptera att antagen och gällande detaljplan med byggrätt går före den ”Bevarande- och förnyelseplan” som antogs av fullmäktige för ett år sedan och som många missvisande refererar till i trådarna i detta ärende. Planen ger riktlinjer både för bevarande och förnyelse i den gamla stadskärnan, men den har inte någon som helst juridisk bäring. Däremot är det just riktlinjer i den som nu har tillämpats i utformningen av den beviljade byggnationen.

Juristerna och bygglovsenheten har alltså gjort bedömningen att det enda alternativet är att bevilja bygglovsansökan för att undvika en, för skattebetalarna, väldigt dyr och osäker rättslig process som kommunen har liten eller ingen chans alls att vinna. Ärendet har dock fått oss att uppmärksamma den mycket gamla detaljplanen som gäller i Sigtuna Stad och vi ska nu göra en översyn i förhållande till ”Bevarande- och förnyelseplanens” riktlinjer. Det är dock ett omfattande arbete som kommer ta tid, varför det nu är den otidsenliga detaljplanen vi har att förhålla oss till.

  • Mats Weibull (M), ordförande bygg -och trafiknämnden (bygg- och miljönämnden fr.o.m. 1 januari 2021)

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

2020_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

defacto_helsida
centrum_helsida2020

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

helsida_var2021

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

flygskola_helsida
oppethus_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

dack-helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

connys_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

happyhomes_sommar2020

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

mp_host_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

julmarknad_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

connys
dack-outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
centrum_sommar_out
mp-outsider
flygskolan_outsider
oppethus_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
julmarknad_outsider