center_pan21
Jens Hedström, Olle KarstorpFoto: Svenskt Näringsliv

Brott ska inte löna sig – inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet

Brott lönar sig inte, lyder ett gammalt talesätt. Visst ligger det mycket i detta och framför allt ska brott inte löna sig.

Ändå växer otryggheten på många platser i Sverige och den organiserade kriminaliteten har bitit sig fast. Detta drabbar både privatpersoner, företagare och hela bostadsområden i Stockholms län. Kostnaderna för detta är stora i såväl kronor och ören som i fråga om oro och rädsla hos företagare, medarbetare och kunder.

I rapporten Brottslighetens kostnader framkommer att svenska företag varje år har direkta kostnader på över 40 miljarder kronor till följd av brottslighet. De totala kostnaderna överstiger sannolikt 100 miljarder.

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet framkommer att mer än var femte företag uppger att de påverkas negativt i mycket hög eller ganska hög utsträckning. I Stockholms län är det företag i Järfälla, Upplands-Bro och Botkyrka kommun som är allra mest utsatta. De följs av Sigtuna där 32 procent av företagen uppger att de påverkas i ganska eller mycket hög utsträckning.

Bland de 60 företagare i Sigtuna som har gett sin syn på brottsligheten de utsätts är stölder det mest återkommande svaret. Rån och inbrott är även det återkommande svar.

Undersökningen visar också skillnader mellan olika branscher. För hela Sverige är det företag i de gröna näringarna som påverkas mest negativt, följt av företag inom handeln och transportsektorn.

Detta är fullständigt oacceptabelt. Så här får det inte gå till i en rättsstat. Den omfattande brottslighet som drabbar företag behöver mötas med att alla relevanta delar av samhället bidrar med insatser. Polis och andra rättsvårdande myndigheter har ett stort ansvar i detta.

Vi menar därför att fler aktörer behöver agera tydligare för att minska brottsligheten mot företag. Kommun, region och länsstyrelse behöver ta ett steg fram.

Nyligen presenterades ett utredningsförslag (SOU 2021:49) som pekar ut områden där kommunerna kan agera i brottsförebyggande åtgärder. Förslagen går i rätt riktning men det är något som saknas. Näringslivet nämns inte alls i de föreslagna lagtexterna.

Som exemplen ovan visar drabbas företagen i Stockholms län hårt av brottslighet och otrygghet. Dessa har också mycket kunskap om var och hur brott begås samt kloka tankar om hur det kan förebyggas. I det brottsförebyggande arbetet behöver kommunerna inkludera nedanstående punkter.

För det första måste man säkerställa att ordentliga analyser av hur företag påverkas av brottslighet genomförs regelbundet och kommunen bör ha ansvarig person utsedd till detta. För det andra ska kommunen tillsamman med polisen bjuda in till särskilda företagardialoger om brottlighet och otrygghet. Och sist men inte minst bör kommunen ha en handlingsplan för brottsförebyggande arbete, där näringslivsaspekten är en integrerad del.

Detta vore viktiga steg på vägen mot ett tryggt samhälle där brott aldrig lönar sig. Utvecklingen måste vändas nu.

  • Jens Hedström, chef Region och Marknad, Svenskt Näringsliv
  • Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm
2020_helsida
helsida_var2021

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

defacto_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

connys_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

bostad_helsida
andersojag

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

mp_host_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

centrum_helsida2020
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

eldsjal-helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

happyhomes_sommar2020
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
eldsjal-outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_sommar_out
bostad_outsider
nrh
swedol_outsider
mp-outsider
andersojag_outsider