bostadsformedling
Foto: Daniel Iskander

Bra på sortering av matavfall

Kommuninvånarna är näst bäst i länet på att sortera matavfall enligt Stockholm Vatten och Avfall: - Vår miljöstyrande taxa är ett incitament för våra abonnenter att sortera ut matavfallet – och de flesta försöker göra allt som det går för att ha kvar sorteringen, berättar Maria Vikström Nordmark, avfallsstrateg i Sigtuna kommun.

centrum_artikel

Insamling av matavfall ökar stadigt de senaste fyra åren och det nationella målet är att samla in 50 procent. I Stockholms län är det dock bara Södertälje/Nykvarn som når upp till det. Sigtuna kommun är tvåa där man sorterar ut 44,7 procent, därefter följer Sollentuna med 41,2 procent.
– Vår analys för 2017 visar på en svagt uppgående trend men också att vi har drygt en halv miljon personer i länet som sorterar ut sitt matavfall, säger Marita Söderqvist, enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

I länsomfattande kampanjer har man uppmanat invånare att sortera mer eftersom matavfall blir till biogas och biogödsel. Kommunerna i länet ska nu vara rustade att ta emot stora volymer matavfall och hur mycket som samlas in beror på hur verksamheter, fastighetsägare och privatpersoner vill delta.
– Vi har under ett par år arbetat med renhetsgraden och förbättringsarbete tillsammans med de stora Flerfamiljshusägarna,
och ibland så går det inte att komma längre så att vi kan ta in matavfall från visa områden – utan då får de ha ett osorterat abonnemang, säger Maria Vikström Nordmark, avfallsstrateg på Sigtuna Vatten och Renhållning.

spedition_sigtuna
happyhomes_sommar2020
studeravidare_helsida
brobygget_midgard_helsida
kaa_sigtuna_helsida
speedy_helsida
defacto_helsida
2020_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida
brobygget_helsida_valsta
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out
kaa_outsider
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
brobygget_midgard_outsider
speedy_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
brobygget_outsider_valsta
nrh