stationshusen
Foto: Genrebild/Stockholms stads Bostadsförmedling

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

centrum_artikel

Till grund för dessa bilagor ligger till stor del en beställd rapport, en rapport som man konstaterar kommer fram till det man redan trodde sig veta. Det är med andra ord tveksamt om kostnaden för att ta fram rapporten var väl använda pengar, huvudsyftet verkar mest vara att kunna skylla på någon annan för de beslut som man sedan ska ta.

Olov Holst skriver i sin Nyårskrönika ”resultatet var nedslående, men ingen överraskning”. Rapporten ger ingen djupare analys eller förslag på åtgärder, och det tycks även kommunledningen sakna.

Det man kommer fram till kan sammanfattas till två punkter
1. Bygg färre hyresrätter
2. Locka hit personer med hög skattekraft och se till att de med hög skattekraft stannar i kommunen.

Detta väcker flera frågor. Var ska de, för närvarande 13 000 personer, som står i kö för en hyresrätt bo? Vart ska de som inte har hög skattekraft ta vägen? Ska de skickas iväg till någon fattig kommun i Norrlands inland? Detta är ju ett redan prövat koncept.

Man väljer att peka ut Valsta som ett segregerat område, men låt oss lyfta blicken och se hela kommunen. I huvudsak består Sigtuna stad av egna hem och bostadsrätter, och nu finns också planer på att avveckla delar av de hyreshus som finns där. Resultatet kommer att bli att Sigtuna stad skiljer sig ännu mer från Märsta, eller med andra ord, att segregationen ökar mellan dessa kommundelar.
Idag saknas det planer för att göra Sigtuna stad mindre segregerat, något som skulle kunna ske genom att bygga hyresrätter blandat med befintlig byggnation. Men icke, istället vill man göra tvärt om och ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter.

Är då vi i Hyresgästföreningen blinda för att det finns problem i vår kommun, nej det är vi absolut inte. Men vi saknar en riktig analys på hur vi ska komma till rätta med problemen.
Att minska byggandet av hyresrätter är inte lösningen, resultatet blir bara ökad bostadslöshet och trångboddhet. Och just dessa faktorer är stora, och bidragande, orsaker till de problem vi har idag t ex ungdomar som inte har plats hemma för att göra sina läxor och som inte kan ta hem kompisar utan istället hänvisas till att driva omkring på gator och torg.

Titta hur det ser ut på sina håll i vår kommun, gigantiska villor, och där det är hyreshus, många hyresrätter som är så små att man knappt kan möblera dem. Är det så vi ska ha det, då lär vi knappast lösa några problem. Snart lär vi också stå inför ett annat problem och det är hur marken som vi kan bygga på ska räcka till. På samma yta som en normalstor villa, som det bor 3-4 personer i, skulle man kunna bygga flerbostadshus åt tio gånger så många personer.

Helt klart är att vi behöver ett nytt sätt att tänka när det gäller bostäder, men den linje som kommunledningen vill gå är inte lösningen. Deras linje kommer skapa ökad segregation istället för tvärtom, och riskerar också att öka motsättningarna i samhället. Den bostadskö som vi har idag och den förväntade samhällsutvecklingen visar att vi behöver fler hyresrätter och att dessa ska vara bra, ändamålsenliga samt ha en rimlig hyra.

Vi i Hyresgästföreningen är för olika upplåtelseformer, och ser gärna att dessa också blandas. Men något sådant ser vi inga spår av i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Här fortsätter i stället samma tankesätt som kommunledningen tidigare påstått vara orsaken till segregation och sociala problem.

Det enda konkreta i programmet är att de anser att andelen hyresrätter måste minska.
Det är alltså antalet hyresrätter som är problemet, inte hur man planerar och bygger dessa. I programmet står att det behövs en större blandning av bostäder, men blandningen blir ju tunn utan hyresrätter i blandningen.

SigtunaHem är en s k allmännytta, ett kommunägt bostadsbolag, som styrs av Allbolagen vilken trädde i kraft 2011. På Sveriges Allmännyttas (tidigare SABO) hemsidan står att läsa: ”Enligt lagen ska bolagen, i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar samtidigt som verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”

Med kommunledningens nya ägardirektiv är SigtunaHem på väg bort från det allmännyttiga då direktivet ger SigtunaHem i uppdrag att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och dessutom bygga nya bostadsrätter och egna hem. Där står inte ett ord om att bygga hyresrätter. När det i Allbolagen står att bostadsbolagen ska tillhandahålla bostäder, så är det hyresrätter som åsyftas. Syftet är alltså inte att bygga bostadsrätter eller egna hem. Att man tonar ner SigtunaHems roll som allmännytta är allvarligt, och vi befarar att man nu påbörjar avvecklingen av allmännyttan i vår kommun. Om så blir fallet kan vi räkna med ökade svårigheter att få en hyresrätt.

Idag finns nyproducerade bostadsrätter i kommunen, som man inte lyckas sälja, och trots det vill man alltså öka antalet bostadsrätter samtidigt som tusentals står i kö för en hyresrätt. Ursäkta, men är inte det en totalt snurrig politik, en politik som enbart tycks premiera eget ägande? Är de som styr vår kommun helt tondöva? Faktum är ju att alla inte kan eller vill äga sin bostad. Tro det eller ej men många är nöjda med att vara hyresgäster, de är det av egen fri vilja, och just nu verkar dessa vara fler än de som vill äga.

Ett annat problem är nuvarande lagstiftning som premierar ägande, det är inget som kommer hyresgäster och hyresboende till del. Att bygga och äga hyresfastigheter är därför dyrt, höga hyror och allt mindre lägenheter blir följden. I Hyresgästföreningen arbetar vi för att lagstiftningen ska förändras så att de ekonomiska förutsättningarna blir likvärdiga för alla boendeformer, inte missgynna hyresfastigheter som det är idag. Rättvisa mellan boendeformer är en förutsättning för att få hyror på rimlig nivå.

Hjälp oss försvara hyresrätten och allas rätt till en bostad. Protestera mot minskat byggande av hyresrätter och utförsäljning av våra bostäder.

  • HGF Sigtuna
    Hans Törnqvist, ordförande

märsta.nu söker kommunledningen för ett bemötande

connys_helsida

Tre till sex böcker – i veckan

Insändare Genom ett antal utspel hävdar Sigtunavänstern (S och V) att kommunledningen lägger ner Valsta bibliotek. Vänstern häver till och med ur sig att ”Biblioteksdöden kommer till Valsta”. Det är fel, det är faktaresistenta uttalanden och visar på ett häpnadsväckande försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

Rädda biblioteket i Valsta

Insändare Den moderatledda kommunledningen har tagit ett beslut om att slänga ut böckerna från biblioteket i Valsta. Detta är något vi vill protestera starkt mot. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek. Med många vackra ord beskrivs hur man vill utveckla biblioteket men i själva verket handlar det om en nedläggning.

defacto_helsida
centrum_helsida2020

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

2020_helsida
meko_helsida

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

happyhomes_sommar2020
ridskola2020_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

nrh
connys
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
meko_outsider
swedol_outsider