defacto_panorama_mustasch
Foto: Insändarbild/Vänsterpartiet

Borgarna är inte hyresgästernas vän

Sedan valet 2018 har den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommit med flera beslut där kommunen på olika sätt tjänar pengar på hyresgäster.

centrum_farsdag_artikel

Det inleddes med att majoriteten i budgeten valde att införa ett avkastningskrav på SigtunaHem om 7 miljoner för att stärka kommunens finanser. Nu har man även beslutat att skapa en bostadsförmedling. I köer till allmännyttans egna hyreslägenheter är det nämligen inte tillåtet att ta ut en köavgift, vilket man får i en separat bostadsförmedling.

För den som står i kö till en bostad kommer kostnaden bli 200 kronor om året. Förutom köavgiften så vill majoriteten dessutom, mer kontroversiellt, införa en så kallad förmedlingsavgift, en engångskostnad om 625 kronor för den som skriver på ett kontrakt. Detta är något så ovanligt i vårt land att de bostadsförmedlingar som har en sådan avgift går att räkna på ena handens fingrar.

Som alla extra kostnader blir även dessa betungande för individen. Låginkomsttagare och de som går igenom en tuff period riskerar att ramla ur kön. Bolaget räknar med att över hälften av de drygt 55 000 personer som i dag står i kö kan komma att försvinna från den nya kön. Den nya förmedlingens ekonomi påverkas dock inte. Även om två tredjedelar lämnar kön så kommer bostadsförmedlingen nämligen fortfarande att gå med vinst.

Men det stora problemet är trots allt ändå förmedlingsavgiften. En avgift som har visat sig slå så fel att flera av de bostadsförmedlingar som har haft den har valt att ta bort den – även under borgerligt styre. Stockholm är en av de orter där erfarenheterna med förmedlingsavgift var så dåliga att man till sist valde att ta bort den. Fakturahanteringar, förfrågan om uppskov, delbetalningar och till sist inkassohantering gjorde att det kostade mer än det smakade.

För låginkomsttagare och den som i samband med flytt har dubbelt boende så kan varje extra utgift te sig oöverstiglig. En enad opposition vädjade därför i Kommunstyrelsen förgäves om att högermajoriteten skulle ta bort förmedlingsavgiften ur sitt förslag. Men vi lyckades inte ens få igenom ett yrkande om att undanta särskilt sårbara grupper från avgiften.

Sigtunas nuvarande styre har varit tydliga med sina prioriteringar. Både när det gäller olika planer på hur man kan göra vinster på kommunens hyresgäster och när det gäller de många nedskärningarna så är syftet, vilket majoriteten har deklarerat i sin budget, framtida sänkningar av kommunalskatten. Utfallet blir tydligt. Gruppen hyresgäster som generellt sett har lägre inkomster ska bidra till kommunens budget. Samtidigt kommer de skattesänkningar som planeras att krona för krona ge mest till kommunens höginkomsttagare vilka oftast äger sina bostäder.

Det här skulle kunna ses som ett förbiseende från majoritetens sida om det inte vore en del i den större omfördelning i samhället som högern är drivande i. I fjol gick 15,9 miljarder kronor i ränteavdrag till de som äger sina bostäder medan 4,9 miljarder gick till bostadsbidrag till låginkomsttagare. Samtidigt som 9,4 miljarder gick till ROT-avdrag för privatbostäder så gick trots bostadsbristen endast 1,4 miljarder till investeringsstöd till nya hyresrätter. Klyftorna mellan fattig och rik ökar snabbare i Sverige än i något annat OECD-land.

När ni läser det här så har Sigtunas borgerliga majoritet redan röstat igenom sina förslag. Vänsterpartiet lovar att aldrig sluta kämpa för en socialt hållbar bostadspolitik. Vi börjar gärna med att avskaffa förmedlingsavgiften och se till att SigtunaHems vinster investeras i nybyggnation av klimatsmarta hyresrätter med hyror som folk har råd med. Så bygger vi ett rättvist Sigtuna för alla som bor här.

  • Niklas Andersson (V), gruppledare
  • David Granquist (V), ersättare i styrelsen för SigtunaHem

Fotnot: Moderaterna har inte bemött insändaren

ica_oktober

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

fme_oktober

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

happyhomes_2019

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

Vi ska öka kvaliteten i välfärdstjänsterna

Insändare Den styrande Alliansmajoriteten genomför en rad reformer som i grunden handlar om tre saker. Att öka kvaliteten i välfärdstjänsterna, att öka valfriheten för invånarna och att förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka våra idag mycket höga kostnader.

defacto_mustach_helsida

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

sigtunavatten_standard

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

greeknighthelsida

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

centrum_farsdag

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

nrh
connys
colorama_april2
greeknight_outsider