defacto_pan2020
Foto: Insändarbild/Vänsterpartiet

Borgarna är inte hyresgästernas vän

Sedan valet 2018 har den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommit med flera beslut där kommunen på olika sätt tjänar pengar på hyresgäster.

Det inleddes med att majoriteten i budgeten valde att införa ett avkastningskrav på SigtunaHem om 7 miljoner för att stärka kommunens finanser. Nu har man även beslutat att skapa en bostadsförmedling. I köer till allmännyttans egna hyreslägenheter är det nämligen inte tillåtet att ta ut en köavgift, vilket man får i en separat bostadsförmedling.

För den som står i kö till en bostad kommer kostnaden bli 200 kronor om året. Förutom köavgiften så vill majoriteten dessutom, mer kontroversiellt, införa en så kallad förmedlingsavgift, en engångskostnad om 625 kronor för den som skriver på ett kontrakt. Detta är något så ovanligt i vårt land att de bostadsförmedlingar som har en sådan avgift går att räkna på ena handens fingrar.

Som alla extra kostnader blir även dessa betungande för individen. Låginkomsttagare och de som går igenom en tuff period riskerar att ramla ur kön. Bolaget räknar med att över hälften av de drygt 55 000 personer som i dag står i kö kan komma att försvinna från den nya kön. Den nya förmedlingens ekonomi påverkas dock inte. Även om två tredjedelar lämnar kön så kommer bostadsförmedlingen nämligen fortfarande att gå med vinst.

Men det stora problemet är trots allt ändå förmedlingsavgiften. En avgift som har visat sig slå så fel att flera av de bostadsförmedlingar som har haft den har valt att ta bort den – även under borgerligt styre. Stockholm är en av de orter där erfarenheterna med förmedlingsavgift var så dåliga att man till sist valde att ta bort den. Fakturahanteringar, förfrågan om uppskov, delbetalningar och till sist inkassohantering gjorde att det kostade mer än det smakade.

För låginkomsttagare och den som i samband med flytt har dubbelt boende så kan varje extra utgift te sig oöverstiglig. En enad opposition vädjade därför i Kommunstyrelsen förgäves om att högermajoriteten skulle ta bort förmedlingsavgiften ur sitt förslag. Men vi lyckades inte ens få igenom ett yrkande om att undanta särskilt sårbara grupper från avgiften.

Sigtunas nuvarande styre har varit tydliga med sina prioriteringar. Både när det gäller olika planer på hur man kan göra vinster på kommunens hyresgäster och när det gäller de många nedskärningarna så är syftet, vilket majoriteten har deklarerat i sin budget, framtida sänkningar av kommunalskatten. Utfallet blir tydligt. Gruppen hyresgäster som generellt sett har lägre inkomster ska bidra till kommunens budget. Samtidigt kommer de skattesänkningar som planeras att krona för krona ge mest till kommunens höginkomsttagare vilka oftast äger sina bostäder.

Det här skulle kunna ses som ett förbiseende från majoritetens sida om det inte vore en del i den större omfördelning i samhället som högern är drivande i. I fjol gick 15,9 miljarder kronor i ränteavdrag till de som äger sina bostäder medan 4,9 miljarder gick till bostadsbidrag till låginkomsttagare. Samtidigt som 9,4 miljarder gick till ROT-avdrag för privatbostäder så gick trots bostadsbristen endast 1,4 miljarder till investeringsstöd till nya hyresrätter. Klyftorna mellan fattig och rik ökar snabbare i Sverige än i något annat OECD-land.

När ni läser det här så har Sigtunas borgerliga majoritet redan röstat igenom sina förslag. Vänsterpartiet lovar att aldrig sluta kämpa för en socialt hållbar bostadspolitik. Vi börjar gärna med att avskaffa förmedlingsavgiften och se till att SigtunaHems vinster investeras i nybyggnation av klimatsmarta hyresrätter med hyror som folk har råd med. Så bygger vi ett rättvist Sigtuna för alla som bor här.

  • Niklas Andersson (V), gruppledare
  • David Granquist (V), ersättare i styrelsen för SigtunaHem

Fotnot: Moderaterna har inte bemött insändaren

defacto_helsida
oppethus_helsida

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

centrum_helsida2020

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

connys_helsida

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

happyhomes_50

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

Satsar extra miljoner där det behövs

Insändare Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

teatergrillen_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

nrh
oppethus_outsider
connys
teatergrillen_outsider