mote_sommar
Foto: Insändarbild/Vänsterpartiet

Borgarna är inte hyresgästernas vän

Sedan valet 2018 har den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommit med flera beslut där kommunen på olika sätt tjänar pengar på hyresgäster.

centrum_artikel

Det inleddes med att majoriteten i budgeten valde att införa ett avkastningskrav på SigtunaHem om 7 miljoner för att stärka kommunens finanser. Nu har man även beslutat att skapa en bostadsförmedling. I köer till allmännyttans egna hyreslägenheter är det nämligen inte tillåtet att ta ut en köavgift, vilket man får i en separat bostadsförmedling.

För den som står i kö till en bostad kommer kostnaden bli 200 kronor om året. Förutom köavgiften så vill majoriteten dessutom, mer kontroversiellt, införa en så kallad förmedlingsavgift, en engångskostnad om 625 kronor för den som skriver på ett kontrakt. Detta är något så ovanligt i vårt land att de bostadsförmedlingar som har en sådan avgift går att räkna på ena handens fingrar.

Som alla extra kostnader blir även dessa betungande för individen. Låginkomsttagare och de som går igenom en tuff period riskerar att ramla ur kön. Bolaget räknar med att över hälften av de drygt 55 000 personer som i dag står i kö kan komma att försvinna från den nya kön. Den nya förmedlingens ekonomi påverkas dock inte. Även om två tredjedelar lämnar kön så kommer bostadsförmedlingen nämligen fortfarande att gå med vinst.

Men det stora problemet är trots allt ändå förmedlingsavgiften. En avgift som har visat sig slå så fel att flera av de bostadsförmedlingar som har haft den har valt att ta bort den – även under borgerligt styre. Stockholm är en av de orter där erfarenheterna med förmedlingsavgift var så dåliga att man till sist valde att ta bort den. Fakturahanteringar, förfrågan om uppskov, delbetalningar och till sist inkassohantering gjorde att det kostade mer än det smakade.

För låginkomsttagare och den som i samband med flytt har dubbelt boende så kan varje extra utgift te sig oöverstiglig. En enad opposition vädjade därför i Kommunstyrelsen förgäves om att högermajoriteten skulle ta bort förmedlingsavgiften ur sitt förslag. Men vi lyckades inte ens få igenom ett yrkande om att undanta särskilt sårbara grupper från avgiften.

Sigtunas nuvarande styre har varit tydliga med sina prioriteringar. Både när det gäller olika planer på hur man kan göra vinster på kommunens hyresgäster och när det gäller de många nedskärningarna så är syftet, vilket majoriteten har deklarerat i sin budget, framtida sänkningar av kommunalskatten. Utfallet blir tydligt. Gruppen hyresgäster som generellt sett har lägre inkomster ska bidra till kommunens budget. Samtidigt kommer de skattesänkningar som planeras att krona för krona ge mest till kommunens höginkomsttagare vilka oftast äger sina bostäder.

Det här skulle kunna ses som ett förbiseende från majoritetens sida om det inte vore en del i den större omfördelning i samhället som högern är drivande i. I fjol gick 15,9 miljarder kronor i ränteavdrag till de som äger sina bostäder medan 4,9 miljarder gick till bostadsbidrag till låginkomsttagare. Samtidigt som 9,4 miljarder gick till ROT-avdrag för privatbostäder så gick trots bostadsbristen endast 1,4 miljarder till investeringsstöd till nya hyresrätter. Klyftorna mellan fattig och rik ökar snabbare i Sverige än i något annat OECD-land.

När ni läser det här så har Sigtunas borgerliga majoritet redan röstat igenom sina förslag. Vänsterpartiet lovar att aldrig sluta kämpa för en socialt hållbar bostadspolitik. Vi börjar gärna med att avskaffa förmedlingsavgiften och se till att SigtunaHems vinster investeras i nybyggnation av klimatsmarta hyresrätter med hyror som folk har råd med. Så bygger vi ett rättvist Sigtuna för alla som bor här.

  • Niklas Andersson (V), gruppledare
  • David Granquist (V), ersättare i styrelsen för SigtunaHem

Fotnot: Moderaterna har inte bemött insändaren

Satsa Sigtuna och Sverige ut ur pandemin

Insändare Vänsterpartiet vill bygga ett starkare samhälle som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar enskilda.

spedition_sigtuna

När blir Sigtunas SÄBO de bästa i landet?

Insändare Sigtunas välfärdstjänster ska bli bland de bästa i landet säger J Brodd (M) och O Holst (M). Det är en fin målsättning. Hoppas verkligen att de lyckas åstadkomma det. Just nu är det en bra bit kvar, åtminstone när det gäller SÄBO.

landsbygd_sigtuna_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

studeravidare_helsida

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

defacto_helsida
speedy_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

connys_helsida
centrum_helsida2020
2020_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

sommar_sigtuna2020
marina_helsida
happyhomes_sommar2020
brobygget_midgard_helsida
landsbygd_sigtuna_outsider
centrum_sommar_out
speedy_outsider
kaa_outsider
swedol_outsider
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider
marina_outsider
brobygget_midgard_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_natur_sommar_outsider