centrum_panorama2020
Foto: MMS-Bild

Borde använt en rättstolk

Rättegången rörande tonårsmordet i Valsta får göras om, anledningen är för att en rättstolk inte används rapporterar SVT Stockholm.

Under tisdagen kom besked om att rättegången i Tonårsmordet får göras om, detta efter problem med tolkningen i tingsrätten. Att domar rivs upp på grund av bristfällig tolkning är sällsynt rapporterar SVT Stockholm. Men enligt branschorganisationen Rättstolkarna anlitas okvalificerade tolkar för ofta:
– När det gäller ett så allvarligt ärende som mord bör ingen annan än en rättstolk användas, säger ordföranden Lotta Hellstrand till SVT Stockholm.

Okvalificerade tolkar är ett problem och i brist oå rätt tolk förekommer det att förhör ställs in, att folk skickas hem och att man får skjuta upp mål en eller flera dagar, förklarar Hellstrand för SVT.
– Mörkertalet då det inte upptäcks är säkert skrämmande stort. I domstolarna får man mig veterligen ingen som helst utbildning i hur man upptäcker en dålig tolk när man inte själv förstår språket.

Rent konkret i Tonårsmordet ska den aktuella tolken inte ha förstått vilka frågor som ställdes:
– Det blev motsägelser i svaren och berättelsen gick inte ihop, säger Joakim Zetterstedt, hovrättsråd vid Svea hovrätt till TT enligt SVT Stockholm.

Tolken ska ha översatt på ett sådant sätt att rätten tänkte att ”så här utrycker sig ingen”. Rådman i tingsrätten var Nils Sjöblom, han väljer att inte kommentera beslutet:
– Jag avböjer att kommentera. Det är ändå hovrättens bedömning, säger Sjöblom till SVT Stockholm.

Sex åtalas för korruption kopplat till Statens fastighetsverk

Nyheter 2017 avslöjade kommuninvånaren Richard Lindwall korruption på Statens fastighetsverk kopplat till bland annat Rosersbergs slott. Nu har åtal väckts mot sex personer.

defacto_helsida
oppethus_helsida
happyhomes_50
connys_helsida
centrum_helsida2020
teatergrillen_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

teatergrillen_outsider
oppethus_outsider
connys
nrh