moderaterna_sep2020
Foto: MMS-Bild

Borde använt en rättstolk

Rättegången rörande tonårsmordet i Valsta får göras om, anledningen är för att en rättstolk inte används rapporterar SVT Stockholm.

Under tisdagen kom besked om att rättegången i Tonårsmordet får göras om, detta efter problem med tolkningen i tingsrätten. Att domar rivs upp på grund av bristfällig tolkning är sällsynt rapporterar SVT Stockholm. Men enligt branschorganisationen Rättstolkarna anlitas okvalificerade tolkar för ofta:
– När det gäller ett så allvarligt ärende som mord bör ingen annan än en rättstolk användas, säger ordföranden Lotta Hellstrand till SVT Stockholm.

Okvalificerade tolkar är ett problem och i brist oå rätt tolk förekommer det att förhör ställs in, att folk skickas hem och att man får skjuta upp mål en eller flera dagar, förklarar Hellstrand för SVT.
– Mörkertalet då det inte upptäcks är säkert skrämmande stort. I domstolarna får man mig veterligen ingen som helst utbildning i hur man upptäcker en dålig tolk när man inte själv förstår språket.

Rent konkret i Tonårsmordet ska den aktuella tolken inte ha förstått vilka frågor som ställdes:
– Det blev motsägelser i svaren och berättelsen gick inte ihop, säger Joakim Zetterstedt, hovrättsråd vid Svea hovrätt till TT enligt SVT Stockholm.

Tolken ska ha översatt på ett sådant sätt att rätten tänkte att ”så här utrycker sig ingen”. Rådman i tingsrätten var Nils Sjöblom, han väljer att inte kommentera beslutet:
– Jag avböjer att kommentera. Det är ändå hovrättens bedömning, säger Sjöblom till SVT Stockholm.

happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
boisigtuna
festspec_host2020_helsida
2020_helsida
defacto_helsida
connys_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

festspec_host2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
nrh