fastbyran_bostad
Foto: Insändarbild
Foto: Insändarbild
Foto: Insändarbild

Boende på Norrbacka: Rikshem klipper inte gräsmattor

Boende på Norrbacka bor i vildvuxna gårdar och Rikshem har ännu inte klippt gräs eller buskar i år: - Vi har fått klippa små gångar för att kunna nyttja gräsmattan, berättar boende för märsta.nu

Boende på Norrbacka anser att Rikshem inte bryr sig om hur det ser ut på gårdarna. Gräset är vildvuxet och buskarna likaså. För att kunna nyttja gräsmattan har de boende fått klippa egna gångar mellan husen.

Rikshem låter hälsa att man sedan 1:a juni har en ny entreprenör som sköter om utemiljöer:
– Efter ett mindre glapp vid bytet så har behovet av beskärning och gräsklippning varit större än vanligt och även om vi hunnit med stora delar så återstår det fortfarande vissa. Vi arbetar löpande med detta så snabbt vi bara kan, skriver Frida Löwengren på Rikshems presstjänst i mail till märsta.nu

fastighetsbyran_helsida_22
fastbyran_helsida

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

fastbyran_outsider