centrum_jul_panorama
Foto: Pressbild/Hotell Kristina

Bevarandeplan antagen för Sigtuna

En ny bevarande- och förnyelseplan har tagits för Sigtuna i samband med fullmäktige: - Planen är till för att skapa tydlighet, kunskap och förståelse för hur vi vill utveckla Sigtuna med bostäder, service och logistik för nuvarande och framtida invånare och besökare, uppger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och trafiknämnden.

defacto_jul_artikel

Den nya bevarandeplanen för Sigtuna stad togs i samband med fullmäktige på torsdagen. Den ska vara rådgivande för hur staden ska utvecklas samtidigt som den kulturhistoriska miljön lever kvar:
– Planen är till för att skapa tydlighet, kunskap och förståelse för hur vi vill utveckla Sigtuna med bostäder, service och logistik för nuvarande och framtida invånare och besökare, men samtidigt behålla småstadskänslan och det kulturhistoriska arvet som finns. Med det här dokumentet vill vi att fastighetsägare och andra intresserade får inspiration till att vårda, förstå och njuta av vår gemensamma kulturmiljö. Planen ska också fungera som underlag vid kommunens myndighetsutövning vid exempelvis bygglovhantering, förhandsbesked och upprättande av detaljplaner, berättar Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och trafiknämnden.

Antogs för 33 år sedan
En bevarande- och förnyelseplan upprättades redan 1986, den uppdateras i och med detta beslut. Den ska ta hänsyn till vad som är kulturhistoriskt värdefullt.
– Vi har listat ”värdebärande karaktärsdrag” som är särskilt viktiga att bevara för enskilda byggnader och fastigheter. Det kan handla om tidstypisk färgsättning eller att vindskivorna är profilerade på ett visst sätt. Behöver man som fastighetsägare då exempelvis byta ut vindskivorna ska de utföras med samma profilering som de gamla, berättar Maria Nästesjö, projektledare för bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna.

Systembolaget anpassade sig
Ett konkret exempel på där bevarandeplanen fått gehör är när Systembolaget inte fick ha en typisk ljusskylt utan tvingades välja en klassisk plåtskylt istället. Bygget av Systembolaget har även anpassats till det kulturhistoriska sammanhanget och samtidigt hålla en modern standard:
-Arkitekten Mats Egelius valde att låta byggnaden vara tjockare inåt och ta gårdsmiljön i anspråk för att kunna hålla byggnaden nätt på höjden. Det är ju ett ovanligt bebyggelsesätt för centrala Sigtuna, men med den kompromissen samspelar gatufasaden med gaturummet, uppger Maria Nästesjö.

greeknighthelsida
sigtunavatten_standard

Fler borde cykla till jobbet

Nyheter Fler borde cykla till jobbet i Sigtuna kommun, det anser Klas Elm, VD Svensk Cykling och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, i en debattartikel.

trainingpartner_jobb_helsida
happyhomes_2019
colorama_jul

Tunnel byggs mellan Scandinavian XPO och Arlanda

Nyheter En ny tunnel kommer att förbinda Scandinavian XPO med Arlanda: - Vår ambition är att skapa en internationell mötesarena för hela Skandinavien och då är tillgängligheten till Arlanda av yttersta vikt, säger Dieters Sand, VD på Arlandastad Holding.

ica_oktober

(S) vill se handlingsplan för att minska självmord

Politik Socialdemokraterna hade hoppats få igenom att kommunen arbetar mot att införa en handlingsplan för att förhindra självmord: - Snart är det jul och nyårshelg. En helg som skapar oro och ångest bland de som lider av psykisk ohälsa. Vi vill att Sigtuna kommun tar sitt ansvar och gör allt i sin makt för att förebygga och minska antalet självmord i vår kommun, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

tp_helsida
fme_oktober
defacto_jul
tp_outsider
julbord
connys
trainingpartner_jobb_outsider
nrh
greeknight_outsider