moderaterna_riksdag
Foto: Pressbild/Hotell Kristina

Bevarandeplan antagen för Sigtuna

En ny bevarande- och förnyelseplan har tagits för Sigtuna i samband med fullmäktige: - Planen är till för att skapa tydlighet, kunskap och förståelse för hur vi vill utveckla Sigtuna med bostäder, service och logistik för nuvarande och framtida invånare och besökare, uppger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och trafiknämnden.

centrum_artikel

Den nya bevarandeplanen för Sigtuna stad togs i samband med fullmäktige på torsdagen. Den ska vara rådgivande för hur staden ska utvecklas samtidigt som den kulturhistoriska miljön lever kvar:
– Planen är till för att skapa tydlighet, kunskap och förståelse för hur vi vill utveckla Sigtuna med bostäder, service och logistik för nuvarande och framtida invånare och besökare, men samtidigt behålla småstadskänslan och det kulturhistoriska arvet som finns. Med det här dokumentet vill vi att fastighetsägare och andra intresserade får inspiration till att vårda, förstå och njuta av vår gemensamma kulturmiljö. Planen ska också fungera som underlag vid kommunens myndighetsutövning vid exempelvis bygglovhantering, förhandsbesked och upprättande av detaljplaner, berättar Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och trafiknämnden.

Antogs för 33 år sedan
En bevarande- och förnyelseplan upprättades redan 1986, den uppdateras i och med detta beslut. Den ska ta hänsyn till vad som är kulturhistoriskt värdefullt.
– Vi har listat ”värdebärande karaktärsdrag” som är särskilt viktiga att bevara för enskilda byggnader och fastigheter. Det kan handla om tidstypisk färgsättning eller att vindskivorna är profilerade på ett visst sätt. Behöver man som fastighetsägare då exempelvis byta ut vindskivorna ska de utföras med samma profilering som de gamla, berättar Maria Nästesjö, projektledare för bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna.

Systembolaget anpassade sig
Ett konkret exempel på där bevarandeplanen fått gehör är när Systembolaget inte fick ha en typisk ljusskylt utan tvingades välja en klassisk plåtskylt istället. Bygget av Systembolaget har även anpassats till det kulturhistoriska sammanhanget och samtidigt hålla en modern standard:
-Arkitekten Mats Egelius valde att låta byggnaden vara tjockare inåt och ta gårdsmiljön i anspråk för att kunna hålla byggnaden nätt på höjden. Det är ju ett ovanligt bebyggelsesätt för centrala Sigtuna, men med den kompromissen samspelar gatufasaden med gaturummet, uppger Maria Nästesjö.

centrum_helsida2020

Inga pengar till upprustning av Märsta station

Politik Märsta station lämnas utanför i regeringens förslag till nationell plan: - Trafikverkets förslag till nationell plan är en mycket stor besvikelse för alla oss som länge kämpat för den helt nödvändiga upprustningen av Märsta station, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

flygskola_helsida
defacto_helsida
mp_host_helsida
dack-helsida
happyhomes_sommar2020
helsida_var2021
connys_helsida

Märstabo och före detta politiker döms för ekobrott

Nyheter En man från Märsta som varit en av förgrundsfigurerna inom ett av kommunens politiska partier döms till villkorlig dom för ekobrott. Han döms i en härva där pengar slussats från Sverige via honom för att undvika skatt. Skatteverket hävdade att pengar som betalats ut via märstabons bolag borde ha skattats för i Sverige.

2020_helsida
julmarknad_helsida
oppethus_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

centrum_sommar_out
julmarknad_outsider
nrh
flygskolan_outsider
connys
oppethus_outsider
swedol_outsider
mp-outsider
dack-outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider