centrum_panorama2020
Foto: Pressbild/Hotell Kristina

Bevarandeplan antagen för Sigtuna

En ny bevarande- och förnyelseplan har tagits för Sigtuna i samband med fullmäktige: - Planen är till för att skapa tydlighet, kunskap och förståelse för hur vi vill utveckla Sigtuna med bostäder, service och logistik för nuvarande och framtida invånare och besökare, uppger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och trafiknämnden.

centrum_artikel

Den nya bevarandeplanen för Sigtuna stad togs i samband med fullmäktige på torsdagen. Den ska vara rådgivande för hur staden ska utvecklas samtidigt som den kulturhistoriska miljön lever kvar:
– Planen är till för att skapa tydlighet, kunskap och förståelse för hur vi vill utveckla Sigtuna med bostäder, service och logistik för nuvarande och framtida invånare och besökare, men samtidigt behålla småstadskänslan och det kulturhistoriska arvet som finns. Med det här dokumentet vill vi att fastighetsägare och andra intresserade får inspiration till att vårda, förstå och njuta av vår gemensamma kulturmiljö. Planen ska också fungera som underlag vid kommunens myndighetsutövning vid exempelvis bygglovhantering, förhandsbesked och upprättande av detaljplaner, berättar Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och trafiknämnden.

Antogs för 33 år sedan
En bevarande- och förnyelseplan upprättades redan 1986, den uppdateras i och med detta beslut. Den ska ta hänsyn till vad som är kulturhistoriskt värdefullt.
– Vi har listat ”värdebärande karaktärsdrag” som är särskilt viktiga att bevara för enskilda byggnader och fastigheter. Det kan handla om tidstypisk färgsättning eller att vindskivorna är profilerade på ett visst sätt. Behöver man som fastighetsägare då exempelvis byta ut vindskivorna ska de utföras med samma profilering som de gamla, berättar Maria Nästesjö, projektledare för bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna.

Systembolaget anpassade sig
Ett konkret exempel på där bevarandeplanen fått gehör är när Systembolaget inte fick ha en typisk ljusskylt utan tvingades välja en klassisk plåtskylt istället. Bygget av Systembolaget har även anpassats till det kulturhistoriska sammanhanget och samtidigt hålla en modern standard:
-Arkitekten Mats Egelius valde att låta byggnaden vara tjockare inåt och ta gårdsmiljön i anspråk för att kunna hålla byggnaden nätt på höjden. Det är ju ett ovanligt bebyggelsesätt för centrala Sigtuna, men med den kompromissen samspelar gatufasaden med gaturummet, uppger Maria Nästesjö.

speedy_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020

Klart med vilka som tar över hemtjänsten

Nyheter Kommunstyrelsen fattade på måndag beslut om vilka som får i uppdrag att ta över hemtjänsten i kommunen.

connys_helsida
2020_helsida
happyhomes_2019
teatergrillen_helsida
EXTRA

Blottare i Sigtuna

Blåljus En anmälan om sedlighetsbrott upprättades sedan en man blottat sig för två personer i Sigtuna.

connys
sigtuna_vatten_outsider
nrh
speedy_outsider
teatergrillen_outsider