panorama_centrum
Foto: Miljöpartiet

Bevara vår kultur och historia!

Miljöpartiet har reagerat på hur viktiga kulturmiljöer i Märsta rivs eller byggs om. Miljöpartiet menar att trevliga äldre områden både i Sigtuna och Märsta är viktiga för tryggheten och ortens identitet.

När det gäller Smedsgården vill varken Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) eller SigtunaHems vd Göran Langer ta ansvar för rivningsplanerna som skapat stor oro hos hyresgästerna. Miljöpartiet anser att det är rimligt att den moderatledda kommunledningen har kontroll på hur det kommunägda SigtunaHem agerar. När de högst ansvariga skyller på varandra kommer hyresgästerna i kläm. Så här får kommunens hyresgäster inte behandlas.

I sin korrespondens med hyresgästerna hänvisar SigtunaHem till kommunen och kommunen hänvisar till SigtunaHem.
SigtunaHem skriver till hyresgästerna:
– Just nu förs en dialog med Sigtuna kommun. Får vi klartecken från Sigtuna kommun så ska ett arbete med detaljplan påbörjas.
– Dialog förs med planchef, stadsarkitekt och mark- och exploateringsansvarig på Sigtuna kommun. Hos oss på SigtunaHem är det vår VD som är ansvarig. Han har ansvaret att genomföra de beslut som vår ägare och styrelse tar.
– Vi beklagar djupt återigen att ni erbjudits en renovering som sedan drogs tillbaka utan någon riktig förklaring.

I sin insändare skriver SigtunaHems vd, tvärtemot sin egen personal:
– Redan när planerna för att renovera fastigheten Sätuna 3:181 stoppades för mer än ett år sedan så gick vi ut med information om orsaken.
– Däremot så håller SigtunaHem på att ta fram ett förslag för hur fastigheten Sätuna 3:181 skulle kunna utvecklas. Det sker i linje med det uppdrag vi har från vår ägare, Sigtuna kommun – att utreda var och hur vi kan bygga nya bostäder.

Kommunstyrelsens ordförande Holst (M) i sin tur verkar inte känna till dialogen som SigtunaHem säger sig ha med sin ägare Sigtuna kommun. I sin aggressiva insändare skriver han:
– Poängteras bör att det är SigtunaHems förslag att riva husen, inte kommunens. Kommunen har hittills inte ens fått förfrågan om att göra den isåfall nödvändiga detaljplaneändringen.

Miljöpartiet efterlyser ordning och reda i kommunledningen och kommunägda bolag och en transparent kommunikation med respekt för hyresgästerna. Att till varje pris skapa fler bostäder på bekostnad av historiska och kulturella värden som ger trivsel, trygghet och identitet i Märsta och Sigtuna är inte en rimlig prioritering.

  • Jan Franzén och Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
2020_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

connys_helsida
liber_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

defacto_helsida
valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

mp_helsida_april
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

centrum_sommar2022_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

ewas_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

marinan_helsida

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
nrh
mp_outsider2022
connys
marina_outsider
moderat_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_outsider2022
ewas_outsider
ridskola_2020_outsider