panorama_centrum
Foto: Jamshid Jamshidi

Bevara grönområdena i kommunen

Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

När jag väl satt mina tankar i skrift låg inte längre informationen om översiktsplanen kvar på startsidan utan jag fick leta en bra stund innan jag hittade hur jag skulle skicka in mina åsikter. Jag tror inte att jag är ensam om att efter att ha lagt tid på att formulera mina tankar nästan tappa modet när jag inte hittade hur de skulle skickas in. Jag lyckades till slut skicka in mina åsikter, men vill här dela med mig av åsikter som jag delar med många.

I översiktsplanen föreslås byggnation i skogen norr om Aspvägen. Denna nära gröna miljö som redan nu är försvinnande liten, riskerar att försvinna helt för oss. I takt med att Norrbacka förtätas ser man redan nu spår i skogen i form av bredare stigar och att man allt oftare möter människor som promenerar sina hundar, joggar eller bara njuter av skogen. När det blir fler och fler boende i området är det viktigt att den natur som finns i närheten får vara kvar eftersom slitaget på skogen ökar när fler människor rör sig där. Närheten till denna natur är väldigt viktig för barnen som bor i närheten. Spåren efter deras lekar i form av ”riskojor” och glömda ”kott-djur” är roliga att se.

De som är äldre och de som inte har tillgång till bil har också stor glädje av tillgång till denna lilla skog. Skogen är också bitvis förvånansvärt tillgänglig för funktionshindrade! För de här grupperna är det jätteviktigt att skogen nära deras bostäder bevaras! För djuren som lever i den här skogen är det också viktigt att den inte styckas upp med bebyggelse. Skogen är hem åt både rävar, igelkottar, harar, fåglar och en stor mängd groddjur som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Huggormarna och snokarna är även de fridlysta. Skogen innehåller även flera växter så som backsippa som är listad som sårbar enligt Naturvårdsverkets röda lista. Det finns även gott om olika lavar och mossor.

Ett annat förslag är att Aspvägen ska förlängas med en bro över järnvägen vid Rolsta. Det är oacceptabelt för både boende i området och för kulturlandskapet och naturvärden. Trafiken på Aspvägen skulle öka markant och Aspvägen skulle utgöra en barriär för såväl människor som djurlivet. I översiktsplanen framgår att ett av syftena med Aspvägens förlängning är att avlasta väg 263. Att Aspvägen skulle bli en ”mysig stadsgata” går inte ihop med att den ska fungera som avlastning för 263:an. Det går redan nu mycket tung trafik som tar den här vägen och en förlängning över Ostkustbanan skulle bjuda in till mer tung trafik! Även endast mer biltrafik skulle öka ljudnivån och avgasutsläppen. Skogsområdet norr om Aspvägen är ett av få väldigt tysta naturområden i Märsta. Låt oss bevara det!

  • Angela Atzori, Märsta

Fotnot: Kommunledningen återkommer eventuellt med bemötande.

marinan_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

2020_helsida
liber_helsida
ewas_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

mp_helsida_april
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

centrum_sommar2022_helsida
connys_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

defacto_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022
ewas_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
mp_outsider2022
marina_outsider
nrh
moderat_outsider