center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi

Bevara grönområdena i kommunen

Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

När jag väl satt mina tankar i skrift låg inte längre informationen om översiktsplanen kvar på startsidan utan jag fick leta en bra stund innan jag hittade hur jag skulle skicka in mina åsikter. Jag tror inte att jag är ensam om att efter att ha lagt tid på att formulera mina tankar nästan tappa modet när jag inte hittade hur de skulle skickas in. Jag lyckades till slut skicka in mina åsikter, men vill här dela med mig av åsikter som jag delar med många.

I översiktsplanen föreslås byggnation i skogen norr om Aspvägen. Denna nära gröna miljö som redan nu är försvinnande liten, riskerar att försvinna helt för oss. I takt med att Norrbacka förtätas ser man redan nu spår i skogen i form av bredare stigar och att man allt oftare möter människor som promenerar sina hundar, joggar eller bara njuter av skogen. När det blir fler och fler boende i området är det viktigt att den natur som finns i närheten får vara kvar eftersom slitaget på skogen ökar när fler människor rör sig där. Närheten till denna natur är väldigt viktig för barnen som bor i närheten. Spåren efter deras lekar i form av ”riskojor” och glömda ”kott-djur” är roliga att se.

De som är äldre och de som inte har tillgång till bil har också stor glädje av tillgång till denna lilla skog. Skogen är också bitvis förvånansvärt tillgänglig för funktionshindrade! För de här grupperna är det jätteviktigt att skogen nära deras bostäder bevaras! För djuren som lever i den här skogen är det också viktigt att den inte styckas upp med bebyggelse. Skogen är hem åt både rävar, igelkottar, harar, fåglar och en stor mängd groddjur som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Huggormarna och snokarna är även de fridlysta. Skogen innehåller även flera växter så som backsippa som är listad som sårbar enligt Naturvårdsverkets röda lista. Det finns även gott om olika lavar och mossor.

Ett annat förslag är att Aspvägen ska förlängas med en bro över järnvägen vid Rolsta. Det är oacceptabelt för både boende i området och för kulturlandskapet och naturvärden. Trafiken på Aspvägen skulle öka markant och Aspvägen skulle utgöra en barriär för såväl människor som djurlivet. I översiktsplanen framgår att ett av syftena med Aspvägens förlängning är att avlasta väg 263. Att Aspvägen skulle bli en ”mysig stadsgata” går inte ihop med att den ska fungera som avlastning för 263:an. Det går redan nu mycket tung trafik som tar den här vägen och en förlängning över Ostkustbanan skulle bjuda in till mer tung trafik! Även endast mer biltrafik skulle öka ljudnivån och avgasutsläppen. Skogsområdet norr om Aspvägen är ett av få väldigt tysta naturområden i Märsta. Låt oss bevara det!

  • Angela Atzori, Märsta

Fotnot: Kommunledningen återkommer eventuellt med bemötande.

bostad_helsida
happyhomes_sommar2020

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

mp_host_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

helsida_var2021
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

andersojag
eldsjal-helsida
centrum_helsida2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

2020_helsida

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

connys_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

defacto_helsida

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
centrum_sommar_out
mp-outsider
andersojag_outsider
swedol_outsider
connys
bostad_outsider
eldsjal-outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider