defacto_pan2020
Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämndenFoto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Bergqvist om nya skolrankingen: Visar styrkor och svagheter

märsta.nu rapporterade på onsdagen om Lärarförbundets ranking av skolkommunerna där Sigtuna är på plats 201: - Lärarförbundets ranking visar både våra styrkor och svagheter. Det som är mest positivt är att vår positiva kvalitetsutveckling håller i sig med förbättrade kunskapsresultat när det gäller andel godkända elever och meritvärde årskurs 9. Utifrån våra förutsättningar är vi bland de bästa i Sverige, det är helt fantastiskt, uppger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L).

centrum_artikel

Lärarförbundet rankade Sigtuna kommun som 201:a skolkommun av 290. Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, har tagit del av rankingen och konstaterar att det finns styrkor och svagheter som rankingen lyfter fram.
– Våra utmaningar är inga nyheter och vi arbetar redan på bred front för att öka attraktiviteten och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi har redan höga lärarlöner men jobbar nu för att förbättra arbetsmiljön, bland annat genom att öka andelen behöriga lärare och öka deras kringstöd – t.ex. genom att införa sociala team.

Lägger 50 miljoner mer på skolan
I budgeten för 2020 kommer kommunledningen även att lägga nästan 50 miljoner mer på förskola och grundskola. Kommunen ökar också samarbetet med olika lärosäten för att bland annat minska avståndet mellan studier och verksamhetskontakt.

Ökat samarbete med lärosäten
Sigtuna kommun var även bland de sämsta i landet på andel utbildade lärare, det ska man råda bot på genom att ha minst en legitimerad förskollärare på varje avdelning samt att det blir fler legitimerade lärare mot fritidshem, man vill också öka antalet specialpedagoger/speciallärare med en per skola sm har lågstadieklasser.

Sociala team utvecklas
Lärarna ska också få minskad administrativ börda ökat kringsänd genom att sociala team utvecklas på skolorna. Där kommer en socialpedagog få en nyckelroll och teamet kan ta över fler av de arbetsmoment som lärarna har i sitt uppdrag just nu enligt Bergqvist.

connys_helsida
studeravidare_helsida
speedy_helsida
studenten2020_helsida
sommarlov_helsida
kcbygg_helsida
defacto_helsida
sigtuna_vatten_outsider
sommarlov_outsider
kcbygg_outsider
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
swedol_outsider
nrh
studenten2020_outsider
speedy_outsider