moderaterna_sep2020
Foto: Pressbild

Bergkvara buss tar över skolskjutsarna

Ellenius Buss tappar avtalet för skolskjutsar i kommunen till Bergkvara buss: - Kommunen har säkerställt att Bergkvara kan leverera tjänsten, säger Kimmo Stenroos, upphandlingschef i kommunen.

centrum_artikel

Bergkvara buss kommer ansvara för skolskjutsar i kommunen från 2021 om upphandlingen vinner laga kraft. En aktör har nämligen begärt överprövning av upphandlingen. Tidigare var Ellenius buss utförare, det lokala bussföretaget tappar nu en viktig kund i Sigtuna kommun.
– Bergkvara har lämnat ett anbud enligt kommunens kravställning, precis som Ellenius men när vi utvärderat anbuden så hade Bergkvaras anbud bästa förhållande mellan pris och kvalitet, men med lika villkor, förklarar upphandlingschef Kimmo Stenroos.

Alla får lämna anbud
I den aktuella upphandlingen har kommunen möjliggjort för alla leverantörer att lämna anbud, både lokala och externa aktörer eftersom Lagen om offentlig upphandling är tydlig med att man inte får gynna någon aktör. I vissa specifika upphandlingar kan man ställa krav som skulle kunna begränsa möjligheter för alla leverantörer att lämna anbud, men det är i undantagsfall, men i den här upphandlingen var det inte möjligt enligt Stenroos.
– Vi har ett bra samarbete med Ellenius men avtalet löper ut efter en period och då måste man konkurrensutsätta tjänsten. Det rör sig om ca 60 miljoner kronor över hela avtalsperioden. Förra gången överprövade Bergkvara som förlorade avtalet till Ellenius buss. Av min erfarenhet så överprövas ett flertal skolskjutsupphandlingar i landet, berättar Stenroos.

Finns höga kvalitetskrav
Skolbarn och vårdnadshavare ska inte känna någon oro över att de får en sämre tjänst nu när det blir en ny aktör. Upphandlingen har bla omfattat krav på skäliga avstånd för barnen till busshållplatserna/upphämtningsställen samt korta väntetider i enlighet med kommunens riktlinjer för skolskjutsar. Man har också med alla lagstiftningskrav om trafiksäkerhet samt att chaufförer ska ha utdrag från belastningsregister, sen finns det även kvalitets och miljö krav på bussar och på företaget. Om Bergkvara inte sköter uppdraget enligt avtalet så kan man även ålägga dem viten.

Värt åtta miljoner om året
Priset landar kring 8 miljoner kronor om året enbart för skolskjutsarna som omfattar 178 skoldagar om året. Förra gången var summan 9,5 miljoner, priset är dock inte jämförbart när man ser till inflation, prisjusteringar i branschen och andra villkor som fanns med i samband med den förra upphandlingen för fyra år sedan. Bergkvara buss väntas vara igång till vårterminen 2021 om inte Förvaltningsrätten tar lång tid på sig för att avgöra ärendet.

helsida
meko_helsida
kkdk_helsida
2020_helsida
corner_helsida
fixa_laddplats_helsida
personal_sandstrom_helsida
landsbygdsdag
happyhomes_sommar2020
boisigtuna
connys_helsida
centrum_helsida2020
ridskola_2020_outsider
speedy_vinter2020_outsider
corner_outsider
outsider
meko_outsider
personal_outsider
nrh
laddplats_out
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
budget_outsider
centrum_sommar_out
kkdk_outsider