moderaterna_sep2020
Foto: Sigtuna kommun

Begär 660 miljoner i krisstöd

Sigtuna kommun begär krisstöd på 660 miljoner kronor av regeringen: - När aktiviteten på och omkring Sveriges största flygplats näst intill upphör helt, blir konsekvenserna för oss som värdkommun lika de hos en bruksort, där bruket läggs ner, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

centrum_artikel

Sigtuna kommun som är extremt beroende av Arlanda flygplats begär krisstöd då Arlanda i princip tappat all sin trafik och med det att anställda varslats eller sagts upp.
– En mycket stor del av den arbetsföra befolkningen i vår kommun har arbeten kopplade till Arlandaområdet så vi är i ett extremt utsatt läge där vi ser såväl massarbetslöshet som ökade sociala problem, uppger Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Arbetslösheten kraftigt uppåt
Antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen har under coronakrisen ökat med 228 procent. De flesta branscher med koppling till Arlanda är drabbade, som transport, hotell- och restaurang samt företagstjänster.
– Många av våra invånare har förlorat sina arbeten och vi märker redan av en ökning av ansökningar för försörjningsstöd till följd av det. Vi välkomnar de åtgärder som regeringen hittills presenterat i den svåra situation som råder, men för vår del krävs mer för att vi ska ta oss genom den här krisen och klara av att trygga de kommunala kärnverksamheterna, säger kommundirektören Birgitta Pettersson

Besöksnäringen hårt drabbad
Besöksnäringen i kommunen omsatte 42 miljarder innan coronautbrottet, 94 procent av summan var relaterad till Arlanda. Sigtuna har landets största antal gästnätter i förhållande till folkmängd av alla kommuner i landet. Men under mars minskade hotellövernattningarna med hela 64 procent.

Ökade utgifter
Detta har lett till att kommunen fått kraftigt ökade utgifter i kombination med stort inkomstbortfall. Därför önskar kommunen ett krispaket på 660 miljoner kronor för åren 2020-2022. Av pengarna ska 33 miljoner täcka ökat försörjningsstöd, 22,5 miljoner för utbildningsinsatser, 525 miljoner för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 75 miljoner för etablering av travel tech center och fem miljoner för särskild insats för besöksnäringen. Utöver det vill man se en bred satsning på infrastrukturen. Det återstår att se hur regeringen svarar på kommunens hemställan.

connys_helsida
helsida
fixa_laddplats_helsida
landsbygdsdag
centrum_helsida2020
meko_helsida
speedy_vinter_helsida
happyhomes_sommar2020
personal_sandstrom_helsida
defacto_helsida
2020_helsida
kkdk_helsida
speedy_vinter2020_outsider
centrum_sommar_out
budget_outsider
nrh
outsider
swedol_outsider
personal_outsider
sigtuna_vatten_outsider
meko_outsider
laddplats_out
kkdk_outsider
ridskola_2020_outsider
corner_outsider