luciakroning_sh
Foto: Arkivbild

Bättre skolmiljö på Ekillaskolan

Sedan hösten 2017 då Ekillaskolan började jobba med våldspreventionsprogrammet Amor har skolarbetsmiljn blivit bättre enligt Sigtuna kommun.

oppethus_agy

Ekillaskolan hade under en tid problem med studiero och vid flertal antändes papperskorgar. Men hösten 2017 antogs ett våldspreventionsprogram, Amor, där skolpersonal arbetar för att eleverna ska känna sig trygga och sedda enligt socialpedagogen Emma Magnusson.

Träffas en gång i månaden
Det har lett till bättre studiero, lugnare miljö, färre kränkningsanmälningar och större acceptans. Det går 470 elever på skolan i upp till åk 9, alla klasser har två representanter i AMOR-gruppen:
– Vi träffas en gång i månaden, men då vi har 18 klasser här på skolan så brukar vi oftast dela upp våra träffar årskursvis. Sedan får klassrepresentanterna berätta för sina klasskompisar på lektionstid vad som kommit upp på våra samlingar, berättar Lisa Eckerbom, skolkurator.

Vuxna är mer observanta på jargongen
Eleverna får själva välja vilka ämnen man ska prata om i AMOR-gruppen, oftast är det inga nya saker som kommer upp men det handlar mycket om acceptans, HBTQ-frågor, rasism och mobbing samt studiero. Emma Magnusson, socialpedagog, uppger också att de vuxna på skolan blivit mer observanta på på vad som sägs och hur det sägs, hur jargongen är bland eleverna.
– Mentorerna är också väldigt lyhörda och ”larmar” så att vi kan ta tag i eventuella problem i ett tidigt skede. Dessutom känner eleverna att de får vara med i processerna och att de blir lyssnade på, säger Emma Magnusson.

defacto_host2018
sportfiskebanner2
EXTRA

Varnar för farlig lek på skolgård

Nyheter Sigtuna Märsta Gymnastikklubb varnar sina medlemmar för en ny lek som förekommit på skolgårdar. Bland annat ska det ha resulterat i att en flicka fick åka ambulans till sjukhus.

happy_homes_juli
oppethus_agy
budget2019

Mer till skolor och äldreomsorgen

Politik Den borgerliga alliansen har lagt fram ett budgetförslag som ska gå igenom Kommunstyrelsen. I den ingår satsningar på förskola, skola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg.

EXTRA

Kameraövervakning införs i Valsta

Nyheter Valsta får kameraövervakning meddelar lokalpolisområdeschef Emil Andersson: - Irriterat bland de kriminella eftersom vi valt att övervaka deras bästa plats, skriver han på Twitter.

Barnahus för brottsutsatta barn invigt

Nyheter Barn som blir utsatta för brott i bland annat Sigtuna kommun hänvisas till Barnahus Stockholm Nord som ligger i Sollentuna: - Ett sammanslaget Barnahus innebär fler ärenden under samma tak, berättar Anna-Karin Åberg, t f chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

objekt3
objekt2
connys
sportfiske_banner
skridskoskola
sbrf_sep
outsider
colorama_vinter
nrh_lania
objekt4
komvuxq3_4