defacto_pan
Foto: Arkivbild

Bättre skolmiljö på Ekillaskolan

Sedan hösten 2017 då Ekillaskolan började jobba med våldspreventionsprogrammet Amor har skolarbetsmiljn blivit bättre enligt Sigtuna kommun.

banner_juni_artikel

Ekillaskolan hade under en tid problem med studiero och vid flertal antändes papperskorgar. Men hösten 2017 antogs ett våldspreventionsprogram, Amor, där skolpersonal arbetar för att eleverna ska känna sig trygga och sedda enligt socialpedagogen Emma Magnusson.

Träffas en gång i månaden
Det har lett till bättre studiero, lugnare miljö, färre kränkningsanmälningar och större acceptans. Det går 470 elever på skolan i upp till åk 9, alla klasser har två representanter i AMOR-gruppen:
– Vi träffas en gång i månaden, men då vi har 18 klasser här på skolan så brukar vi oftast dela upp våra träffar årskursvis. Sedan får klassrepresentanterna berätta för sina klasskompisar på lektionstid vad som kommit upp på våra samlingar, berättar Lisa Eckerbom, skolkurator.

Vuxna är mer observanta på jargongen
Eleverna får själva välja vilka ämnen man ska prata om i AMOR-gruppen, oftast är det inga nya saker som kommer upp men det handlar mycket om acceptans, HBTQ-frågor, rasism och mobbing samt studiero. Emma Magnusson, socialpedagog, uppger också att de vuxna på skolan blivit mer observanta på på vad som sägs och hur det sägs, hur jargongen är bland eleverna.
– Mentorerna är också väldigt lyhörda och ”larmar” så att vi kan ta tag i eventuella problem i ett tidigt skede. Dessutom känner eleverna att de får vara med i processerna och att de blir lyssnade på, säger Emma Magnusson.

ica_valsta_choklad

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

defacto_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

banner_juni_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sigtunavatten_standard

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

happyhomes_2019

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

sommar
sbrf_helsida
fme_helsida

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

colorama_april2