defacto_pan
Foto: Arkivbild

Bättre skolmiljö på Ekillaskolan

Sedan hösten 2017 då Ekillaskolan började jobba med våldspreventionsprogrammet Amor har skolarbetsmiljn blivit bättre enligt Sigtuna kommun.

Ekillaskolan hade under en tid problem med studiero och vid flertal antändes papperskorgar. Men hösten 2017 antogs ett våldspreventionsprogram, Amor, där skolpersonal arbetar för att eleverna ska känna sig trygga och sedda enligt socialpedagogen Emma Magnusson.

Träffas en gång i månaden
Det har lett till bättre studiero, lugnare miljö, färre kränkningsanmälningar och större acceptans. Det går 470 elever på skolan i upp till åk 9, alla klasser har två representanter i AMOR-gruppen:
– Vi träffas en gång i månaden, men då vi har 18 klasser här på skolan så brukar vi oftast dela upp våra träffar årskursvis. Sedan får klassrepresentanterna berätta för sina klasskompisar på lektionstid vad som kommit upp på våra samlingar, berättar Lisa Eckerbom, skolkurator.

Vuxna är mer observanta på jargongen
Eleverna får själva välja vilka ämnen man ska prata om i AMOR-gruppen, oftast är det inga nya saker som kommer upp men det handlar mycket om acceptans, HBTQ-frågor, rasism och mobbing samt studiero. Emma Magnusson, socialpedagog, uppger också att de vuxna på skolan blivit mer observanta på på vad som sägs och hur det sägs, hur jargongen är bland eleverna.
– Mentorerna är också väldigt lyhörda och ”larmar” så att vi kan ta tag i eventuella problem i ett tidigt skede. Dessutom känner eleverna att de får vara med i processerna och att de blir lyssnade på, säger Emma Magnusson.

frisyr_december
outsider
sigtuna_funkis
sigtunavatten_standard
connys
happyhomes_2019
korpen_jan-feb

märsta.nu klar etta som sökord

Nyheter märsta.nu är klart populäraste sökordet när kommuninvånare googlar, det visar siffror som märsta.nu tagit fram via Jorge Castro, SEO analytiker och marknadsförare på ABS Wheels.

funkis_2
nrh
banner_trerosor