defacto_pan
Anna-Karin Åberg, tillförordnad chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sigtuna kommunFoto: Sigtuna kommun

Barnahus för brottsutsatta barn invigt

Barn som blir utsatta för brott i bland annat Sigtuna kommun hänvisas till Barnahus Stockholm Nord som ligger i Sollentuna: - Ett sammanslaget Barnahus innebär fler ärenden under samma tak, berättar Anna-Karin Åberg, t f chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Barnahus Stockholm Nord är en sammanslagning av av Barnahus Norrort och Barnahus Södra Roslagen. Det är en plats som brottsutsatta barn får komma till i samband med förhör där det finns två särskilt anpassade studios just för det ändamålet. Lokalerna har även utökats med fler samtalsrum och kontorsrum.
– Ett sammanslaget Barnahus innebär fler ärenden under samma tak. Alla aktörer har i och med detta utökat sina resurser och förlägger också mer arbetstid i lokalerna, vilket banar väg för utveckling av verksamheten. Vi ser redan tecken på hur ett gemensamt utvecklingsarbete ger bättre skydd, utökat stöd och en snabbare juridisk process för de barn som behöver besöka vårt Barnahus, säger Anna-Karin Åberg, tf. chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun, i ett pressmeddelande.

Barn och ungdomar från tio kommuner
I Barnahus Stockholm Nord finns alla representanter från berörda myndigheter samlade under samma tak, barn ska inte i onödan behöva åka runt till olika platser för förhör intervjuer och samtal. Tio kommuner i Norra Stockholm hänvisar sina brottutsatta barn till Barnahus Stockholm Nord. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år men med fokus på barn under 15 år. Kostnaderna delas mellan de samverkande kommunerna och Sigtuna är huvudman för verksamheten, det innebär ett ökat arbetsgivaransvar för de olika kommunernas personal på Barnahus Stockholm Nord

ica_valsta_choklad
sommar
sbrf_helsida
fme_helsida
colorama_april2

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

logistik_sigtuna

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

defacto_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

happyhomes_2019

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sommar_centrum

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

colorama_april
defacto_outsider
connys
nrh
sportfiske_sommar
fme_outsider
sbrf_outsider