bostadsformedling
Foto: Jamshid Jamshidi

Badet kan öppna med max 1000 besökare

Midgårdsbadet utedel väntas öppna under sommaren men antalet besökare kommer sannolikt att vara max 1000 personer samtidigt.

centrum_artikel

Normalt sett har Midgårdsbadets utedel en kapacitet för ca 2500 besökare. Under våren har Kultur- och fritidsförvaltningen utrett en öppning och sökt svar från bland annat tyska företaget Polyplan som konsulterar Sigtuna kommun kring Midgårdsbadets rening, likaså har Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm tillfrågats samt Miljö- och hälsokontoret.

Att coronaviruset skulle spridas i vattnet bedöms vara liten risk för enligt Folkhälsomyndigheten. Detta då det späds ut i vattnet och renas. Det är möjligt även att öka filtreringen i samband med rening enligt Polyplan. Dock är det stora problemet att hantera besökare så att de håller avstånd. Därför behöver Kultur- och fritidsförvaltningen vidta åtgärder för social distansering inne på anläggningen samt i köer innan man kan vara redo för en öppning.

Enligt tjänsteskrivelsen från Kultur- och fritidsförvaltningen väntas rekommendationen vara att max 1000 personer kan vistas inne på utedelen samtidigt. Slutgiltigt beslut om öppning har ännu inte fattats.

2020_helsida
happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
studeravidare_helsida
connys_helsida
marina_helsida
brobygget_helsida_valsta
defacto_helsida
sommar_sigtuna2020
landsbygd_sigtuna_helsida

Folktandvården testar digitala möten

Nyheter Folktandvården Stockholm inför digitala möten: - –Digitala vårdtjänster är populära och efterfrågas i ökad grad, säger Eva Ljung, vd för Folktandvården Stockholm.

speedy_helsida

Tänk på detta vid åska

Nyheter Denna vecka kommer det vara risk för åskväder och i samband med det finns det anledning att skydda sig själv och sin egendom enligt Elsäkerhetsverket.

brobygget_midgard_helsida
brobygget_outsider_valsta
nrh
brobygget_midgard_outsider
marina_outsider
swedol_outsider
speedy_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider