moderaterna_panorama
Marie Axelsson

Axelsson vill se nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor

Fyra socialdemokratiska stockholmspolitiker, däribland Marie Axelsson, vill se en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver fyra socialdemokratiska oppositionsråd i Stockholm om att det behövs en nationell bostadskö för våldsutsatta kvinnor. Marie Axelsson, oppositionsråd i Sigtuna, är en av skribenterna.
– Vi socialdemokrater vill att det inrättas en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor. Vi vill att alla kommunerna i Sverige ställer upp för dessa kvinnor hela vägen ut ur relationen och in i tryggheten, skriver debattörerna.

Man vill också se att det byggs hyresrätter som kommunerna kan förmedla till bostadsförmedlingen. Kritik riktas även mot den nuvarande trenden mot att allmännytta säljs ut runt om i länet.
– I dessa kommuner har nybyggnationen av dyra bostadsrätter premierats framför byggandet av hyresrätter och på flera håll har allmännyttan sålts ut. Idag är bostadskön över 10 år i flera kommuner. Det är oacceptabelt.

Att det inte finns lägenheter att tillgå för kvinnorna menar debattörerna på låser in kvinnor i våldsamma förhållanden, vilket är ett allvarligt samhällsproblem. Utöver Axelsson har Sara Kukka-Salam (Solna), Sara Helge Vikmång (Huddinge) och Hanna Svensson (Ekerö).

valet2022

Så många kandiderar till valet

Politik Efter rekordåret 2014 med 251 kandidater sjönk antalet under 2018 men nu till höstens Val är det en marginell uppgång med en kandidat.

connys_helsida
valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Debatt Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

liber_helsida
mp_helsida_april
valet2022

Öhlund toppar valsedeln

Nyheter Rune Öhlund toppar Sverigedemokraternas lista inför valet: - Det viktigaste för Sigtuna är att vi har en bra ekonomi i balans och ett överskottsmål på två procent. Där har den nuvarande politiska ledningen kommit en bra bit på väg, men allt kan bli ännu bättre, säger Öhlund i ett uttalande.

valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Debatt Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

defacto_helsida
valet2022

(S)-kritik mot placering av nytt Kulturcenter i Valsta

Nyheter Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är kritiska till kommunledningen förslag om placeringen av ett nytt Kultur- och aktivitetscenter i Valsta som skulle innebär att bergsknallen sprängs bort.

marinan_helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Debatt Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

2020_helsida
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Debatt Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

ewas_helsida

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Debatt Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Debatt Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Debatt Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

valet2022

repliken: (S) svartmålar Stockholms sjukvård

Debatt Region Stockholm har Sveriges kortaste vårdköer med ett brett utbud av vårdgivare och valfrihet. Socialdemokraternas påståenden om att det är brist på vård i regionen är således ännu ett exempel på deras svartmålning av Stockholm. Det måste få ett stopp.

valet2022

Sigtunas moderater på Sverigemötet

Valet 2022 Första gången på två år så höll Moderaterna sitt Sverigemöte och Moderaterna från Sigtuna var med: - Fokus för oss var att hämta kunskap och inspiration för att få nytt förtroende från väljarna att få fortsätta arbetet med att få ordning på Sigtuna, säger Olov Holst (M).

valet2022

Här är (S) team för valseger

Valet 2022 Socialdemokraterna har fastställt sin lista och Marie Axelsson är återigen etta: - Jag är oerhört glad och tacksam för det fortsatta förtroendet från medlemmarna och ser fram emot att tillsammans med dem kämpa för att vi ska vinna kommunvalet i september, säger Marie Axelsson.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
nrh
ewas_outsider
marina_outsider
mp_outsider2022
ridskola_2020_outsider
moderat_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys