center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Avsiktsförklaring om nytt Märsta station tecknas

En ny avsiktsförklaring för att bygga om Märsta station tecknas mellan Trafikverket, Region Stockholm och Sigtuna kommun.

För fyra år sedan ingick kommunen en avsiktsförklaring för att att rusta upp och bygga om Märsta station. Den föll dock något år senare på grund av att regeringen inte hade avsatt medel för byggnationen i sin nationella plan.

Nu avser kommunen teckna ett nytt avtal med Trafikverket och Region Stockholm i mål om att regeringen till nästa Nationella plan kan avsätta medel för ombyggnationen. För Sigtuna kommuns del kostar utredningsarbetet 10-12 miljoner kronor och själva delen av investeringen cirka 230-280 miljoner kronor. Resterande medel står Trafikverket och Region Stockholm för.

Avsiktsförklaringen innebär att samtliga parter kommer verka för genomföra nödvändiga åtgärder för en ombyggnation av Märsta station som idag är kraftigt underdimensionerad. Det krävs att Trafikverket och Region Stockholm också avsätter medel.

happyhomes_sommar2020
2020_helsida
connys_helsida
bostad_helsida
mp_host_helsida

Så blir nya brandstationen

Nyheter Brandstationen kommer inom kort att resa sig upp över "Tullen": - Det har varit en lång process med kommun och arkitekter att ta göra materialval och välja färgsättning. Byggnaden gestaltas med murar runtomkring och kläs i sten föra att knyta an till stenkyrkor och liknande, säger Kenneth Bergqvist, projektchef för Brandkåren Attunda.

andersojag
centrum_helsida2020
defacto_helsida
eldsjal-helsida

Här invigs IES Sigtuna

Nyheter Terminen må vara drygt en månad lång men på måndagen invigdes Internationella Engelska skolan officiellt: - Engelska skolan (IES) tillhör en av Sveriges bästa skolor och det är därför oerhört glädjande att jag och ordförande i barn- och ungdomsnämnden Pernilla Bergqvist fick möjligheten att närvara vid invigningen av den nya skolan i Sigtuna stadsängar, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

helsida_var2021

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
andersojag_outsider
ridskola_2020_outsider
eldsjal-outsider
mp-outsider
swedol_outsider
connys
bostad_outsider